Page 181 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 181

od 6,0 do      Pompy ciepła powietrze/woda typu "monoblok" do ogrzewania
11,2 kW
         Alezio M

         Alezio M

                     — Pompa ciepła powietrze/woda typu "monoblok" składa        - manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa, odpo­
                      się z hermetycznej jednostki zewn. MONO AWHP i modu­       wietrznik automatyczny, regulator przepływu
                      łu wewnętrznego MIV-M                      — Jednostka zewnętrzna zawiera:
                                                       - wysokowydajną sprężarkę modulującą typu Twin Rota­
                     — Jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połączone są ze         ry lub Scroll (DC Inverter), wsp. COP do 4,83 przy
                      sobą instalacją hydrauliczną, do której montażu nie są      +7/+35°C,
                      wymagane uprawnienia F-gazowe                   - parownik powietrzny stanowiący zespół miedzianych
                                                       rurek i aluminiowych lameli,
                     — Możliwość wytwarzania c.w.u. w opcjonalnie dostarcza­       - skraplacz (płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdz.),
                      nym podgrzewaczu emaliowanym lub ze stali nierdz.         - cichy wentylator osiowy o zm. prędkości obr.,
                                                       - separator cieczy, zbiornik akumulator mocy
                     — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem        - 2 zawory rozprężne, presostaty zab. wysokiego i niskie­
                      zewnętrznym w dostawie                      go ciśnienia, zawór rewersyjny, płyta mocy i filtrująca
                                                      — W zestawie szyna montażowa jednostki wewnętrznej
                     — Standardowo dostępna możliwość chłodzenia przy po­       — Pompa ciepła objęta 5-letnią gwarancją
                      mocy instalacji ogrzewania podłogowego
                                                               Zaleta produktu
                     — Praca do -20°C
                     — Zasilanie elektryczne 1-f w modelach MR lub 3-f w TR
                     — Ograniczenie prądu rozruch. dzięki techn. INVERTER
                     — Moduł wewnętrzny zawiera:

                      - intuicyjną konsolę sterowniczą z regulacją pogodową
                      - podgrzewacz elektryczny
                      - pompę obiegową c.o. o współczynniku EEI<0,23
                      - naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów
STANDARD    Keymark                                                                          6

                                              Powietrzne pompy ciepłaWYMIARYKompaktowa budowa
                                                      Możliwość montażu bez uprawnień
1 Zasilanie obiegu c.o. G 1"
2 Powrót z obiegu c.o. G 1"                                                F-gazowych
5 Powrót z jednostki zewnętrznej G 1"  
6 Zasilanie jednostki zewnętrznej G 1"  

DANE TECHNICZNE

Graniczne temp. robocze ogrzewania:    W trybie chłodzenia:         Powietrze zewn.: -5°C/+46°C
woda: +18°C/+60°C             woda: +18°C/+28°C (inst. podłogowa) Obieg grzewczy:
pow. zew.: -20°C/+35°C          +8°C/+28°C (klimakonwektory)     Max. 3 bar/75°C

Model                          Alezio M                  6 MR     8 TR    11 TR

Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                        A+++      A++      A++
35°C)
Klasa energetyczna c.o. (zgodnie z ErP, temp. zasilania                        A++      A++      A++
55°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs        %                  184      169      169
(temp. zasilania 35°C)
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ηs        %                  129      136      132
(temp. zasilania 55°C)
Moc cieplna przy +7°C/+35°C (1)                 kW                    6       9     11,2
COP grzania przy +7°C/+35°C (1)                                    4,83     4,51     4,54
Pobór mocy elektrycznej przy +7°C/+35°C (1)                              1,24            2,47
Moc cieplna przy +2°C/+35°C (1)                kWe                           2
COP grzania przy +2°C/+35°C (1)                 kW                    6      6,8       9
Pobór mocy elektrycznej przy +2°C/+35°C (1)                              3,64      3,6     3,67
Moc cieplna przy -7°C/+35°C (1)                                    1,65     1,89     2,45
COP grzania przy -7°C/+35°C (1)                kWe                   7,4      7,5
Pobór mocy elektrycznej przy -7°C/+35°C (1)           kW                   2,7     2,69       9
Moc chłodnicza przy +35°C/+18°C (2)                                  2,74     2,79     3,27
EER przy +35°C/+18°C (2)                                                7,5     2,75
Pobór mocy elektrycznej przy +35°C/+18°C (2)         kWe                    6     4,42
Znamionowy przepływ wody przy ΔT=5 K              kW                  4,26      1,7      10
Dostępna wys. manom. przy przepł. znam. przy ΔT=5 K                         1,408     1,42     4,74
Znamionowy przepływ powietrza                                     0,99     440     2,11
Napięcie zasilania zespołu zewn. / Prąd rozruchowy      kWe                   630     2640      1,96
Moc akustyczna modułu zew./wew. (3)             m3/h                  2640  400 V 3~/5      250
Czynnik chłodniczy R 410 A                  mbar                230 V ~/5    58/32     3000
                               m3/h                  58/32      2,4 400 V 3~/5
                                V/A                   2,4           60/32
                               dB(A)                                 3,3

                                kg

                                                             www.dedietrich.pl               181
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186