Page 179 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 179

Wyposażenie dodatkowe                                            ALEZIO S V200 - WYPOSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Alezio S V200

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"
Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

Rodzaj obiegu  

Alezio S V200   c.w.u.     bezpośredni     mieszaczowy                                              bezp. + miesz.
         fabrycznie    fabrycznie (1)     EH862 (1)                                               EH862 (1)

(1) do ewentualnego uzupełnienia o termostat pokojowy: pakiet AD324 (SMART TC), AD247P (AD248P) lub AD 140.

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                      Pakiet                      Indeks     PLN

         SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                      AD324                      7691375      1 380
                                                       AD140
         Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli                                         6
         pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
         Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­                            88017859    114   Powietrzne pompy ciepła
         wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
         gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
         wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
         stalatora.

         Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy

         Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
         w zakresie od 6 do 30 °C.

         Termostat pokojowy programowalny przewodowy                         AD247P                      100012645P   440
                                                       AD248P                      100013138P   790
         Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,       HA255                              145
         z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby                                7624902
         pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
         która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
         pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
         nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
         Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
         będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
         beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

         Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

         Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
         czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
         3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
         START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
         i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
         czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
         Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
         będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
         beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

         Kabel przejściowy do termostatu ogrzewania podłogowego

         Opcjonalna płytka sterowania drugiego obiegu grzewczego (do uzupełnienia o czujnik     EH862                      7689751     680
         AD199) dla Alezio S V200

         Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                           AD199p                      88017017P    201
                                                                                       113
         Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
         cym.

         Zestaw tłumika do modułu zewnętrznego                            EH572                      7636899

         GTW08 Bramka Modbus                                     AD332                      7721982     1 100

         Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
         gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
         dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                                                                               www.dedietrich.pl 179
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184