Zmiany w programie Czyste Powietrze

Przez Adam
W Klienci indywidualni
22 stycznia, 2019
0 komentarzy
2300 Views

Po krótkiej przerwie w poniedziałek 21 stycznia 2019 r. wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”.

drzewo, naturaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 21 stycznia 2019 r. wznowił nabór wniosków w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Krótka przerwa w przyjmowaniu zgłoszeń wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego.

Zmiana zasad dofinansowania

Do programu wprowadzono kilka zmian. Beneficjentami mogą zostać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały już zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Wnioski mogą dotyczyć dotacji lub pożyczki, przeznaczonych na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Dofinansowanie może wynieść nawet do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji – wysokość zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Program „Czyste Powietrze” i ulga termomodernizacyjna wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. są instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Głównym założeniem projektu jest to, aby największe dofinansowanie otrzymały osoby najuboższe. Stąd też wynika wysokość wsparcia, która zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do końca 2018 r. przyjęły w całym kraju łącznie ponad 25 tys. wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: