Zmiany w oznaczeniach dokumentów sprzedaży

Przez Adam
W Instalatorzy
22 września, 2020
0 komentarzy
666 Views

W nawiązaniu do naszego komunikatu z 20 października 2019 oraz realizując obowiązek wynikający z uregulowań opisanych w Dz.U nr 2019 poz.1751, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw informujemy, że z dniem 1 października 2020 roku wprowadzamy zmiany w oznaczeniach dokumentów sprzedaży wystawianych w naszej Spółce.

Zmiany będą dotyczyły 3 rodzajów dokumentów:

1. Faktur VAT, których wartość będzie równa lub większa od kwoty 15.000 zł brutto i zawierających przynajmniej jedną pozycję towarową z wykazu Załącznika nr 15 Ustawy. 

2. Faktur VAT, których wartość będzie równa lub większa od kwoty 15.000 zł brutto i zawierających pakiety mieszane pod jednym numerem referencyjnym, których przynajmniej jedną składową ukrytą jest pozycja z wykazu Załącznika nr 15 Ustawy. 

3. Wszelkich dokumentów powiązanych z fakturą źródłową w postaci faktur 

korygujących, skontowych, bonusowych, premiowych i innych. 

Dokumenty sprzedaży wymienione w punktach 1-3, które będą generowane w ramach wspomnianego obowiązku ustawowego będą opatrzone klauzulą mechanizmu podzielonej płatności.

Pozycje towarowe z naszej bazy produktowej, które podlegają obowiązkowi ustawowemu to:

  • elementy systemów odprowadzania spalin
  • pakiety powiązane z systemami odprowadzania spalin
  • elementy montażowe dla systemów solarnych oraz PV
  •  pakiety powiązane z systemami solarnymi
  • akcesoria PC.

W przypadku pojawiania się w naszej ofercie nowych produktów objętych obowiązkiem ustawowym będziemy o tym fakcie informować na bieżąco. 

W razie konieczności dodatkowych wyjaśnień zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem księgowości.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: