Zmiana warunków realizacji zamówień

Przez Adam
W Instalatorzy
24 marca, 2020
0 komentarzy
359 Views

Liczne instytucje finansowe informują o pogarszającej się dyscyplinie płatniczej, spowodowanej problemami w wielu branżach gospodarki. Wynika to przede wszystkim z postępującej epidemii koronawirusa i braku lub spadku dochodów w wielu sektorach gospodarki. W rezultacie mogą zostać opóźnione inwestycje lub inwestorzy nie będą w stanie wywiązywać się z własnych zobowiązań. Jednocześnie problemy poddostawców oraz kolejki na przejściach granicznych mogą spowodować okresowo brak pełnego asortymentu. 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż od 23 marca 2020, będziemy realizować dostawy zamówionych towarów wg poniższych zasad: 

1. Brak realizacji dostaw do odbiorców posiadających przeterminowane należności.

2. Stopniowe obniżanie limitów kredytowych do poziomów wskazanych przez Coface lub Euler Hermes jako bezpieczne.

3. Preferowanie zamówień realizowanych na warunkach przedpłaty lub skonta.

Jednocześnie prosimy o składanie zamówień wynikających z realnego lokalnego popytu zamiast zamówień świadomie zwiększonych z obawy przed reglamentacją produktów w sytuacji ewentualnych niedoborów. 

Liczymy na Państwa zrozumienie dla w/w działań i również zachęcamy do zastosowania podobnych zasad dla swojej grupy odbiorców towarów z hurtowni. W trudnych czasach, kiedy „gotówka jest królem”, są to działania niezbędne do zapewnienia płynności naszych firm.


Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: