Zmiana w akcji promocyjnej „Zyskuj z De Dietrich”

Przez Adam
W Instalatorzy
8 lipca, 2021
0 komentarzy
655 Views

Firma BDR Thermea Poland wprowadziła od 1 lipca 2021 roku zmianę wysokości dopłat w akcji „Zyskuj z De Dietrich”. Zmiana dotyczy wysokości prowizji, którą otrzymuje instalator za wpis do bazy Systemu Kart Gwarancyjnych pomp ciepła typu monoblok.

Odtąd prowizja za wpis do bazy SKG dla powietrznych pomp ciepła Alezio M i Alezio M V200 wyniesie 500 zł netto. Pozostałe zasady akcji „Zyskuj z De Dietrich” pozostają bez zmian.

„Prowizja za montaż” dla pomp ciepła typu monoblok wynosi 1500 zł netto. „Prowizja za wpis do bazy SKG” dla pomp ciepła typu split i gruntowej pompy ciepła wynosi 700 zł, a „prowizja za montaż” wynosi 1500 zł. Podgrzewacze termodynamiczne Kaliko nie są objęte systemem prowizji.

Prowizja na nowych zasadach przysługuje instalatorom, którzy po 01.07.2021 r. dokonali montażu i/lub uruchomienia pompy ciepła typu monoblok marki De Dietrich u klienta końcowego i potwierdzili ten fakt wpisem w panelu rejestracyjnym, w zakładce „Gwarancje” oraz w zakładce „Montaż” na stronie: https://gwarancje2.dedietrich.pl.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: