Wznowienie szkoleń BDR Thermea Poland

Przez Adam
W Instalatorzy
18 stycznia, 2022
0 komentarzy
711 Views

Ośrodki szkoleniowe BDR Thermea we Wrocławiu i Grodzisku Mazowieckim na początku stycznia 2022 wznowiły szkolenia praktyczne. Obecnie do odwołania w szkoleniach mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby zaszczepione, legitymujące się tzw. „paszportem covidowym”.

Szkolenia praktyczne są przeznaczone dla osób, które do końca roku 2021 ukończyły szkolenie on-line prowadzone przez instruktorów z Grodziska Mazowieckiego lub Wrocławia i które chcą uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń marki De Dietrich i Baxi we właściwych kategoriach. Warunkiem uzyskania uprawnień będzie odbycie szkolenia praktycznego w terminie do 11 lutego 2022. Nie dotyczy to tych instalatorów, którzy posiadają F-GAZY i uzyskali autoryzację T4A do montażu i uruchamiania pomp ciepła.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wejść na stronę www.szkolenia.dedietrich.pl, zapoznać się z zamieszczonymi tam informacjami i regulaminem oraz zarejestrować się na szkolenie.

Decyzja o udostępnieniu szkoleń wyłącznie dla osób zaszczepionych wynika z konieczności zapewnienia ochrony zdrowotnej i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników BDR Thermea Poland, w tym szkoleniowców. Takie wymogi nakłada na kierownictwo zakładu pracy prawodawstwo dotyczące m.in. BHP. Tylko na takich ogólnych warunkach szkoleń jesteśmy w stanie je kontynuować. Zdajemy sobie sprawę, że szkolenia w BDR Thermea Poland nie są usługą niezbędną do życia, dlatego w pierwszej kolejności zadbamy o poziom wyszkolenia instalatorów świadomych ryzyka i zaszczepionych. W terminie późniejszym poinformujemy o zasadach szkoleń dla osób niezaszczepionych.

Z uwagi na konieczność przestrzegania ustalonego reżimu sanitarnego, szkolenia praktyczne będą prowadzone w formule jednodniowej dla grup 6-10 osobowych.

W połowie lutego 2022 roku zostanie uruchomiona nowa platforma e-Szkolenia w zmienionej formule organizacyjnej. 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: