Wymiana kotła grzewczego a ustawy antysmogowe woj. mazowieckie

Przez Monika
W Klienci indywidualni
20 lutego, 2018
0 komentarzy
916 Views

Niedawno sejmik województwa mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. To już 5 obszar w naszym kraju, po województwach śląskim, małopolskim, opolskim i łódzkim posiadający tego typu przepisy. Zobaczcie, jakie zmiany czekają mieszkańców!

smog-2Co wprowadza uchwała?

Nowe przepisy zakładają, że nie będzie można instalować pieców niższej jakości, które emitują do atmosfery dużo szkodliwych, trujących substancji. Dodatkowo wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu.

Kluczowe terminy dla eksploatujących poszczególne grupy urządzeń:

– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;

– użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;

– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.

Obostrzenia dotyczą też wykorzystywanych paliw. I tak od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna), węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Monitorowanie zmian

Postęp w zakresie wymiany starych kotłów i respektowania nowego prawa będzie na bieżąco monitorowany. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Szansa na pomoc

Na ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Mazowsze otrzymało 111 mln euro dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Część tych środków jest przeznaczana na wsparcie mieszkańców w likwidacji ogrzewania starymi kotłami i przejścia na ogrzewanie niskoemisyjne.Na ten moment na terenie województwa trwają prace nad rozbudową systemów pomiarowych smogu oraz Warszawskim Indeksem Powietrza.

Warto wspomnieć, że tylko w latach 2007-2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. różnych projektów. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali wiele inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, m.in. modernizacje kotłowni, montaż pomp ciepła, czy też montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: