WT2021: jakie urządzenia grzewcze spełnią restrykcyjne normy?

Przez Adam
W Instalatorzy
23 sierpnia, 2023
0 komentarzy
981 Views

Normy określone w WT2021 dla nowo budowanych domów stają się coraz trudniejsze do spełnienia. Jednak dom zeroemisyjny i energooszczędny można stworzyć nie tylko dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Dobrą alternatywą jest także montaż kotła gazowego połączonego z instalacją solarną i buforem ciepła.

dom

Jak donosi portal Money.pl, w Polsce narasta problem z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie dla nowych domów, które nie spełniają restrykcyjnych norm dotyczących wskaźnika energii pierwotnej (EP). Przypomnijmy, wskaźnik EP informuje o zapotrzebowaniu budynku na „nieodnawialną energię pierwotną”, której potrzeba do ogrzewania, podgrzewania wody, a także chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

Zgodnie z polskim oraz unijnym prawem, wskaźnik EP zapisany w WT2021 (aktualnie obowiązujące wytyczne dla budownictwa) nie może przekroczyć dla nowych domów jednorodzinnych 70 kWh na mkw.

Transformacja energetyczna i zaostrzenie przepisów dotyczących wskaźnika EP skutkują tym, że budynki ogrzewane gazem, olejem opałowym lub węglem często nie spełniają wymogów.

WT2021 obowiązują i są egzekwowane

Jak czytamy w artykule opublikowanym na Money.pl, istotny jest przy tym fakt, że wiele nowo wybudowanych budynków okazuje się nie spełniać norm dopiero po ich ukończeniu, co prowadzi do konieczności dodatkowych inwestycji w celu dostosowania się do przepisów.

Cel jest taki, aby Polska przekształciła budynki mieszkalne w domy zeroemisyjne. W UE pojawiają się pomysły (co odbiło się szerokim echem w przekazie medialnym i dało początek szkodliwym fake newsom) dotyczące wycofania kotłów gazowych w nowych budynkach do 2028 r. oraz w modernizowanych od 2032 r. A jednocześnie brak jest jednoznaczności co do szybkiego wprowadzenia ograniczeń dotyczących montażu kotłów na paliwa kopalne.

Natomiast w Polsce Ministerstwo Rozwoju obecnie pracuje nad wprowadzeniem klas energetycznych dla nieruchomości, przy jednoczesnym funkcjonowaniu Programu „Czyste Powietrze”, który nadal oferuje dotacje na wymianę tzw. „kopciuchów” na nowe kotły gazowe, które, obok pomp ciepła i kotłów na pellet, są nadal najpopularniejszym źródłem ogrzewania w Polsce.

Alternatywa dla pomp ciepła: kocioł gazowy z instalacją solarną i buforem

Przepisy, które funkcjonują od stycznia 2021 r., mają na celu przekształcanie budynków mieszkalnych w domy o zerowym zużyciu energii, czyli na ograniczeniu zapotrzebowania budynków w energię pierwotną, zwiększeniu energooszczędności budynków, ale także rozpropagowaniu instalacji OZE. Jednak czy tylko fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła może zmieścić się w tych rygorystycznych wymaganiach WT2021?

Obecnie dla profesjonalistów z branży instalacyjnej i projektowania nowoczesnych systemów grzewczych jednym z głównych wyzwań jest znalezienie idealnego połączenia, które będzie efektywne, ekologiczne oraz ekonomiczne. Pomimo popularności pomp ciepła, dobrą alternatywą, która zapewni najwyższy standard grzewczy w nowobudowanym domu, może być połączenie kotła gazowego z instalacją solarną i buforem cieplnym.

inisol kolektor

Kluczem jest osiągnięcie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanego efektu (np. ciepło) do ilości zużytej energii. Wysoka efektywność energetyczna przekłada się na mniejsze zużycie surowców i niższe rachunki za energię. W przypadku połączenia kotła gazowego z instalacją solarną i buforem cieplnym, efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla ogólnej wydajności systemu.

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne charakteryzują się wysoką sprawnością dochodzącą nawet do 98%. Dzięki technologii kondensacji odzyskiwane jest ciepło, które w tradycyjnych kotłach jest tracone.

Załóżmy, że mamy tradycyjny kocioł gazowy o sprawności 85% i nowoczesny kocioł kondensacyjny o sprawności 98%. Jeśli oba kotły spalą tę samą ilość gazu, kocioł kondensacyjny dostarczy znacznie więcej ciepła użytkowego, co przekłada się na mniejsze zużycie gazu przy jednoczesnym osiągnięciu tej samej temperatury w pomieszczeniu.

 Instalacja solarna pozwala na wykorzystanie promieniowania słonecznego do podgrzewania wody, co w połączeniu z kotłem gazowym znacznie redukuje zużycie gazu. Natomiast zastosowanie bufora umożliwia akumulację ciepła wytwarzanego przez kolektory słoneczne w dni słoneczne, które może być wykorzystywane w chłodniejsze dni lub w nocy. Dom z buforem cieplnym i kolektorami solarnymi w słoneczny dzień może zgromadzić wystarczająco dużo ciepła, by ogrzać wodę przez całą noc, nawet jeśli słońce nie świeci. W domu bez bufora, po zachodzie słońca, całe ciepło zgromadzone w ciągu dnia zostanie zużyte, a system będzie musiał polegać wyłącznie na kotle gazowym.

Ekologiczne rozwiązanie redukujące emisję CO2

Korzystając z kombinacji różnych źródeł energii, możemy znacząco zmniejszyć nasz ślad węglowy i lepiej zarządzać dostępnymi zasobami. Połączenie kotła gazowego z instalacją solarną i buforem cieplnym nie tylko optymalizuje wykorzystanie energii, ale także promuje zrównoważone i ekologiczne podejście do ogrzewania.

Współczesne kotły gazowe, zwłaszcza te kondensacyjne, emitują znacznie mniej dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi kotłami opalanymi węglem czy olejem opałowym. Wybierając gaz jako źródło energii, zmniejszamy emisję szkodliwych gazów cieplarnianych.

Energia słoneczna jest odnawialnym źródłem energii, które nie powoduje emisji gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń. Wykorzystując energię słoneczną do podgrzewania wody, zmniejszamy zapotrzebowanie na inne źródła energii i przyczyniamy się do ochrony środowiska. Natomiast dzięki buforowi cieplnemu można efektywnie magazynować ciepło i zredukować zużycie gazu, kiedy słońce świeci. W ten sposób ograniczamy zużycie nieodnawialnych źródeł energii i zmniejszamy emisję CO2.

Załóżmy, że mamy dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2, który w ciągu roku zużywa średnio 20 000 kWh energii na ogrzewanie. Tradycyjny kocioł opalany olejem opałowym emituje około 2,5 kg CO2 na każdy zużyty kWh, co daje łącznie 50 ton CO2 rocznie. Z drugiej strony, nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny emituje około 0,2 kg CO2 na kWh, a dzięki połączeniu z instalacją solarną, 50% zapotrzebowania na ciepło może być pokryte energią słoneczną.

W takim scenariuszu roczna emisja CO2 wynosiłaby:

(0,2 kg CO2/kWh * 10 000 kWh (z kotła gazowego)) + (0 kg CO2/kWh * 10 000 kWh (z instalacji solarnej)) = 2 tony CO2 rocznie.

W porównaniu do tradycyjnego kotła opalanego olejem, połączenie kotła gazowego z instalacją solarną pozwoliłoby na zmniejszenie emisji CO2 o imponujące 48 ton rocznie. To wyraźnie pokazuje, jak zrównoważone i ekologiczne jest to rozwiązanie.

ulga termomodernizacyjna 2023

Oszczędności w kosztach i krótki zwrot inwestycji

Połączenie kotła gazowego z instalacją solarną pozwala na znaczne obniżenie miesięcznych rachunków za energię. Gdy słońce świeci, system solarny jest w stanie zaspokoić większość, jeśli nie wszystkie, potrzeby domu w zakresie ciepłej wody i ogrzewania, co zmniejsza konieczność korzystania z gazu. Bufor cieplny dodatkowo magazynuje energię na potrzeby przyszłe, co minimalizuje zależność od sieci gazowej.

Kocioł gazowy, działając jako dodatkowe źródło energii, jest używany tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co oznacza, że działa on na optymalnych poziomach wydajności. Jest to bardziej ekonomiczne w porównaniu z systemami, które stale polegają na jednym źródle energii.

Chociaż początkowe koszty instalacji takiego połączonego systemu mogą być wyższe niż w przypadku pojedynczych systemów, oszczędności w rachunkach za energię przyczyniają się do szybszego zwrotu inwestycji. Dzięki wyższej wydajności energetycznej i niższym kosztom eksploatacji, inwestycja zaczyna się zwracać w stosunkowo krótkim czasie.

Załóżmy, że w tradycyjnym domu miesięczny koszt ogrzewania i ciepłej wody oparty jest wyłącznie na gazie i wynosi 400 zł. Wprowadzenie instalacji solarnej może pozwolić na zmniejszenie tych kosztów o 60%, co przekłada się na oszczędność 240 zł miesięcznie. W ciągu roku to oszczędność 2880 zł.

Jeśli początkowy koszt instalacji wynosiłby 20 000 zł, okres zwrotu inwestycji w tym przypadku wynosiłby nieco ponad 6 lat. Po tym okresie, dom kontynuuje generowanie oszczędności przez całą długość życia systemu, który może trwać kilkadziesiąt lat.

Duża elastyczność i łatwa adaptacja

Połączenie kotła gazowego z instalacją solarną i buforem cieplnym umożliwia elastyczne dostosowanie się do bieżących warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepło. W dni słoneczne energia solarna może dostarczyć znaczną część potrzebnej energii, podczas gdy kocioł gazowy może być aktywowany w chłodniejsze dni lub podczas szczytowego zapotrzebowania.

W sytuacjach, gdy dostępność światła słonecznego jest ograniczona (np. podczas pochmurnych dni czy w nocy), kocioł gazowy gwarantuje nieprzerwane dostarczanie ciepła. Bufor cieplny dodatkowo zapewnia magazynowanie nadmiaru energii, która może być wykorzystana w późniejszym czasie.

Załóżmy, że w pewnym regionie przez kilka tygodni panują warunki pochmurne, które znacząco ograniczają zdolność kolektorów solarnych do wytwarzania energii. W tradycyjnym domu, opartym wyłącznie na energii słonecznej, mogłoby to prowadzić do braku ciepła lub konieczności korzystania z dodatkowych, drogich źródeł energii.

Jednak w domu wyposażonym w kombinację kotła gazowego, instalacji solarnej i bufora cieplnego, sytuacja wygląda inaczej. W dni pochmurne, kiedy panele słoneczne nie wytwarzają wystarczającej ilości energii, kocioł gazowy włącza się, zapewniając niezbędne ciepło. W międzyczasie, jeśli w poprzednich dniach słonecznych bufor cieplny magazynował nadmiar energii, może on być wykorzystywany w pierwszej kolejności, zanim kocioł gazowy zacznie działać w pełnej mocy.

Takie podejście nie tylko zapewnia nieprzerwane dostarczanie ciepła, ale także pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł energii, zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi i zapotrzebowaniem na ciepło.

Kocioł gazowy w połączeniu z instalacją solarną i buforem cieplnym może stanowić dobrą odpowiedź na potrzeby rynku i rygorystycznych wymagań zapisanych w WT2021. Takie rozwiązanie łączy wysoką efektywność, dbałość o środowisko i ekonomiczne podejście. W erze zielonej energii i rosnącej świadomości ekologicznej takie rozwiązania stanowią przyszłość branży grzewczej. Dla profesjonalistów, gotowych podążać za nowoczesnymi trendami, jest to krok w kierunku świadomej i odpowiedzialnej adaptacji systemu ogrzewania.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/domy-bez-zgody-na-uzytkowanie-problem-bedzie-narastal-6928421493602976a.html

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: