Wsparcie dla przedsiębiorców z programu “Energia Plus”

Przez Monika
W Newsy
15 października, 2020
0 komentarzy
96 Views

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 1 października uruchomił nabór do programu skierowanego do przedsiębiorców o nazwie “Energia Plus”. Budżet na dotacje wynosi obecnie prawie 50 mln złotych, natomiast na pożyczki aż 1,2 mld zł.

Program ruszył w marcu 2019, ale tym razem wprowadzono w nim pewne zmiany: 

 • minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona do 0,5 mln zł
 • niższe oprocentowanie
 • wprowadzono możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1 mln zł
 • rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór
 • wprowadzono możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej

Kto może skorzystać z programu?

Wsparcie z drugiego naboru przeznaczone jest dla projektów uwzględniających budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do:

 • zmniejszania zużycia surowców pierwotnych,
 • zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r.,
 • poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW.

Wnioski mogą składać również przedsiębiorcy, których projekty mają na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Celem programu “Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Program oferuje wsparcie z zakresu: 

 • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), 
 • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, 
 • przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, 
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej,
 • modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczej. 

Szczegóły dostępne są na stronie NFOŚiGW

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: