Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie płodu i małego dziecka

Przez Adam
W Instalatorzy
Marzec 28, 2017
0 komentarzy
964 Views

Smog zabija, szczególnie najbardziej bezbronnych! Lekarze i naukowcy przeanalizowali, jakie skutki zdrowotne może mieć oddziaływanie pyłów zawieszonych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na rozwój płodu i późniejsze życie dziecka. Obserwacje przedstawiono w raporcie Zrównoważone miasta.

smog_dziecko_matkaOsobami najbardziej narażonymi na szkodliwe działanie smogu i zanieczyszczeń w powietrzu są kobiety w ciąży, a właściwie ich nienarodzone jeszcze dzieci. Stężenie pyłów zawieszonych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) nie musi być duże, żeby negatywnie wpłynąć na rozwój płodu i życie dziecka już po porodzie. Pył zawieszony PM2,5, na działanie którego będą narażone kobiety w  trzecim trymestrze ciąży, zwiększa ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Istnieje również ryzyko wystąpienia niskiej wagi urodzeniowej dziecka czy wcześniactwa, co rzutuje na dalszy rozwój małego człowieka.

Badania prowadzone w ostatnich latach w Krakowie potwierdziły, że szczególnie niebezpieczne dla rozwoju układu nerwowego u dzieci są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. U dzieci narażonych w życiu płodowym na ich wpływ mogą powodować nieco mniejszy poziom inteligencji niż u dzieci matek, które nie miały tak dużej styczności ze związkami z tej grupy zanieczyszczeń. Istnieje również ryzyko wystąpienia nadpobudliwości, a także trudności z koncentracją, kontrolą emocji i życiem w społeczeństwie czy zaburzeń autystycznych.

U dzieci już w okresie niemowlęcym mogą występować liczne objawy zapalenia dolnych i górnych dróg oddechowych. Mniejsza wydechowa objętość płuc skutkuje częstszymi zapaleniami płuc czy oskrzeli.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: