Warunki Techniczne 2021 a wybór systemu grzewczego

Przez Adam
W Bez kategorii
1 czerwca, 2021
0 komentarzy
669 Views

Wybór systemu grzewczego odgrywa kluczową rolę w walce z rosnącym poziomem zanieczyszczenia powietrza. SMOG pochodzi często z systemów grzewczych, których przestarzała technologia oparta jest na nieodnawialnych źródłach energii. 

Warunki Techniczne 2021

Od tego roku obowiązują nowe Warunki Techniczne 2021, które dokładnie określają dopuszczalną emisję CO2 z budynków. Oprócz restrykcyjnych przepisów dotyczących energooszczędności budynków, czyli dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu, równie istotna jest wartość współczynnika EP. Określa ona maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania c.w.u. i oświetlenia. W przypadku budynku jednorodzinnego, zużycie energii pierwotnej dla ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej, nie będzie mogło przekraczać jednostkowo 70 kWh/m2 rok.

Postaw na odnawialne źródła energii

Nowo budowany dom będzie musiał być dobrze zaizolowany termicznie oraz zasilany energią, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Choć poziom izolacji cieplnej budynku wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną, to spełnienie kryteriów WT 2021 dotyczących maksymalnych wartości współczynnika EP nie będzie możliwe bez odpowiedniego doboru systemu grzewczego i wentylacyjnego. 

Nie da się uzyskać niższego współczynnika EP np. w momencie, kiedy ogrzewanie będzie bazować na kotle węglowym. Ten zbyt negatywnie wpływa na środowisko naturalne. 

Spełnienie wymagań WT 2021 będzie wymagać od inwestora zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Spełnienie wymagań będzie łatwiejsze, im większy będzie udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym domu. Poza tym obniżenie strat cieplnych budynku zgodnie z nowymi przepisami, może pozwolić na wybór systemu grzewczego o niższej wydajności. Może się okazać, że wystarczy zastosowanie pompy ciepła o mniejszej mocy grzewczej, co pozwoli na większe oszczędności nie tylko inwestycyjne, ale i eksploatacyjne.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: