Warunki gwarancji urządzeń De Dietrich

Przez Monika
W Klienci indywidualni
7 stycznia, 2016
0 komentarzy
3704 Views

Firma De Dietrich Technika Grzewcza poinformowała o nowych warunkach gwarancji na urządzenia. Warto zapoznać się z tymi istotnymi dla każdego użytkownika informacjami.

Obecnie okres gwarancji wynosi:

Zrzut ekranu 2016-01-29 o 14.21.07– 8 lat na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów MCR3/MCR3 PLUS;

– 7 lat na wymienniki aluminiowo-krzemowe innych kotłów;

– 5 lat na stalowy wymiennik MCR/II, żeliwne wymienniki kotłów stojących, panele solarne, korpusy pojemnościowych wymienników, systemy spalinowe;

– 2 lata na wiszące kotły niekondensacyjne z ich wymiennikami, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne;

– 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki;

– 1 rok na części zamienne.

Warunkiem udzielenia gwarancji na produkty sprzedawane przez DDTG jest zakup produktów u Autoryzowanego Partnera Handlowego (posiadającego podpisane Porozumienie Partnerskie – Umowę Dystrybucyjną) lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży lub u autoryzowanego instalatora/serwisanta, który nabył produkt u Autoryzowanego Partnera Handlowego lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży (aktualny wykaz punktów sprzedaży znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce Sprzedaż/Autoryzowani partnerzy handlowi oraz Sprzedaż/Autoryzowane punkty sprzedaży), a także dokonanie pierwszego uruchomienia przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną firmę instalacyjną, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładkach Serwis/Sieć serwisu gwarancyjnego oraz Sprzedaż/Sieć autoryzowanych instalatorów.

Aby uzyskać prawo do gwarancji, firma wykonująca pierwsze uruchomienie urządzenia musi  dokonać rejestracji urządzenia w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG) na www.dedietrich.pl w ciągu 7 dni roboczych od dnia uruchomienia.

Aby zachować prawo do gwarancji w okresie gwarancyjnym muszą być terminowo przeprowadzane coroczne, obowiązkowe przeglądy gwarancyjne urządzeń. Przeglądy są płatne i muszą być wykonywane przez firmę Serwisu Gwarancyjnego lub autoryzowaną przez DDTG firmę instalacyjną. W terminie 1 miesiąca od daty przeprowadzonego przeglądu przegląd musi być zarejestrowany w Systemie Kart Gwarancyjnych (SKG

Wszystkie kotły DDTG muszą być zainstalowane w układzie zamkniętym, pompowym zgodnie z instrukcjami producenta dołączanymi do urządzeń oraz przepisami i normami obowiązującymi w Polsce w tym: PN-91/B-02414 – zabezpieczenie instalacji c.o., napełnioną wodą o składzie chemicznym określonym w PN-93/C-04607– woda w instalacji c.o. Dla kotłów wiszących małej mocy zaleca się montaż filtrów siatkowych możliwie najbliżej kotła, na powrocie c.o. i zasilaniu z.w.u.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania, niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji i inne uszkodzenia powstałe nie z winy producenta.

Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmy sieci Serwisu Gwarancyjnego DDTG, na koszt DDTG i za jego zgodą. Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: