Ustawa o OZE podpisana

Przez Monika
W Klienci indywidualni
26 marca, 2015
0 komentarzy
1494 Views

11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o OZE. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia. Pamiętajmy jednak, że część przepisów, które dotyczą nowych form wsparcia wytwórców energii z OZE, zacznie funkcjonować 1 stycznia 2016 roku.

Prace nad ustawą trwały ponad trzy lata. Jej zwolennikami były m.in. organizacje ekologiczne. Jakie są zapisy ustawy?

Punktem zapalnym był poziom cen gwarantowanych. Obecnie cena energii wynosi około 200 zł/MWh. Energia z najmniejszych mikroinstalacji ma podlegać obowiązkowemu odkupowi. Jej koszt ma mieścić się w przedziale 750-450 zł/MWh, gwarantowanych na 15 lat w zakresie łącznej mocy do 800MW.

Od 2016 roku 15-letnim wsparciem mają zostać objęte również elektrownie, które wygrają aukcje. Ich organizatorem będzie Urząd Regulacji Energetyki.

Również rachunki za prąd ulegną zmianie. Pojawi się w nich kolejny składnik kosztów, czyli opłata OZE. Jej celem jest wyrównanie wytwórcom OZE ujemnego salda pomiędzy cenami sprzedaży energii uzyskanymi w aukcji oraz osiągniętymi na rynku. Część dodatkowej opłaty za prąd zostanie przeznaczona na utrzymanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. To on ma zarządzać środkami z opłaty OZE.

Subsydiowanie współspalania, czyli udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej, zostanie ograniczone, m.in. poprzez obniżenie wskaźnika wsparcia do 0,5 zielonego certyfikatu za 1 MWh.

Co Państwo sądzą o tej ustawie? Będzie rewolucja?

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: