Ustawa antysmogowa podpisana przez Prezydenta!

Przez Adam
W Klienci indywidualni
8 października, 2015
0 komentarzy
1686 Views

6 października to ważny dzień. To wtedy Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę antysmogową, czyli ustawę Prawo ochrony środowiska.

blog„Ustawa ta umożliwi m.in. zastosowanie na szczeblu samorządowym prawnych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza i ochrony przed hałasem. Władze lokalne, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw. Takie rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji”, informuje Kancelaria Prezydenta.

Co to oznacza w praktyce? To samorządy zdecydują, jakim paliwem mieszkańcy danego regionu będą mogli ogrzewać swoje domy i jakie normy będą musiały spełniać urządzenia grzewcze. Już teraz wiadomo, że niektóre regiony wprowadzą regulacje, a niektóre, jak np. Podhale skupią się na edukowaniu i przekonywaniu mieszkańców do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Czego można się więc spodziewać? Niektóre samorządy z pewnością zdecydują się wprowadzić programy, dzięki którym mieszkańcy będą mogli starać się o zwrot całości lub części nakładów poniesionych na wymianę urządzeń grzewczych. Jest to o tyle istotne, że od 26 września obowiązuje Dyrektywa ErP, która nakłada na producentów tych urządzeń konkretne wymagania dotyczące urządzeń grzewczych.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: