Sprawdzaj na bieżąco jakość powietrza w Polsce i Europie

Przez Monika
W Klienci indywidualni
9 stycznia, 2018
0 komentarzy
1327 Views

Europejska Agencja Środowiska (EEA) uruchomiła Europejski indeks jakość powietrza, dzięki któremu na interaktywnej mapie sprawdzimy m.in. poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki.

Nowy serwis prezentuje gromadzone z godziny na godzinę dane z ponad 2 tys. stacji pomiarowych, znajdujących się na terenie całej Europy. Pozwala to na porównanie krajów oraz miast. Daje też sygnał, gdzie należy w większym stopniu zwrócić uwagę na większą dbałość o jakość powietrza.

Prosta kategoryzacja

Dla łatwiejszego odczytania parametrów powietrza, stacje pomiarowe oznaczono za pomocą punktów w sześciu kolorach, a każdy odcień odpowiada danemu stanowi powietrza. I tak kolor turkusowy oznacza dobrą jakość powietrza, zielony – zadowalającą, żółty – umiarkowaną, czerwony – złą, ciemnoczerwony – bardzo złą, a szary – brak danych. Interaktywna mapa prezentuje nie tylko aktualne informacje o jakości powietrza. Klikając w dany punkt wyświetlana jest też grafika przedstawiająca sytuację z ostatnich stu dni. Ponadto w serwisie zamieszczona jest również broszura dotycząca każdego kraju z przeglądem średniego rocznego zanieczyszczenia i wywołanych przez nie przedwczesnych zgonów. Dane pokazywane na mapie dotyczą co najmniej jednej z pięciu substancji: ozonu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pyłów zawieszonych PM10 o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometra i cząsteczek PM2,5 o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska.

Widoczna poprawa

Z opublikowanego w październiku raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w ostatnich latach jakość powietrza w Europie uległa poprawie. Mimo to ponad 80% mieszkańców europejskich miast, nadal jest narażona na szkodliwe substancje, których jakość nie spełnia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia.

Pomiary w Polsce

W naszym kraju pomiary prowadzone są na bieżąco przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wyniki pomiarów automatycznych prezentowane są w serwisie internetowym, a także w aplikacji mobilnej – „Jakość powietrza w Polsce”. Z kolei rezultaty pomiarów manualnych dostępne są na ww. portalu dopiero po przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: