Słońce w natarciu!

Przez Monika
W Klienci indywidualni
19 lipca, 2018
0 komentarzy
1198 Views

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z wielu województw mogą starać się o wysokie dotacje do OZE. Środki unijne inwestowane są w dużej części na energetykę słoneczną.

solary2W ostatnim czasie dało się zauważyć duży wzrost ilości instalacji wykorzystujących do produkcji energii promieniowanie słoneczne. Regiony, które wyraźnie wyróżniają się na tle pozostałych to: województwa Lubelskie i Śląskie. Warto wspomnieć także o województwach: Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim i Podkarpackim.

Wpływ na zwiększenie liczby instalacji ma uwzględnienie w regionalnych programach operacyjnych (RPO) dofinansowania projektów w odnawialne źródła energii, ich przyłączanie do sieci i magazyny energii. Nowe inwestycje obejmują m.in. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, biomasowe, małe biogazownie, elektrownie wiatrowe, wodne oraz geotermalne.

Z szacunków Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej wynika, że w naszym kraju jest już ok. 28 tys. prosumentów. Moce domowych mikroinstalacji – do 40 kW, wynoszą niemal 173 MW.

Istotne wsparcie inwestycji

Dotacje do projektów wynoszą zwykle do 85% kosztów kwalifikowanych. Starać się o nie mogą samorządy w tzw. projektach parasolowych, gdzie bezpośrednimi beneficjentami funduszy unijnych są ich mieszkańcy. Co ważne, w projekcie parasolowym mogą być instalowane różnorodne urządzenia OZE, a wytworzona w mikroinstalacji energia powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych. To co zostanie wytworzone, anie zostanie wykorzystane przez gospodarstwo, powinno być wprowadzone do sieci zewnętrznej. Właścicielem instalacji przez 5 lat jest gmina.

W kwietniu umowy na montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych podpisały na Podlasiu:

– Białowieża (22 instalacje fotowoltaiczne, 6 kolektorów);

– Dąbrowa Białostocka (143 kolektory, 23 panele fotowoltaiczne);

– Jasionówka (38 kolektorów słonecznych, 10 paneli fotowoltaicznych);

– Jedwabne (118 kolektorów, 32 panele fotowoltaiczne);

– Kołaki Kościelne (87 kolektorów słonecznych);

– Zambrów (125 instalacji fotowoltaicznych).

Dofinansowanie tych inwestycji zamknęło się w kwocie blisko 7 mln zł. Budżet całego programu to 100 mln zł.

 

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: