Sejm uchwalił regulacje dotyczące magazynów energii

Przez Monika
W Instalatorzy
6 maja, 2021
0 komentarzy
754 Views

Chociaż wprowadzenie nowych regulacji do prawa energetycznego było zapowiadane już kilka lat temu to dopiero teraz podjęto się realnych działań. Uchwalona w kwietniu nowelizacja ma prowadzić do rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej.  

Nowe przepisy zakładają usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania magazynowania energii elektrycznej. Wykorzystanie magazynowania energii stworzy możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowania na moc w KSE, poprawi warunki napięciowe funkcjonowania sieci, pozytywnie wpłynie na zakres prowadzonych inwestycji w sieć, dzięki możliwości wykorzystania magazynowania energii elektrycznej zamiast inwestycji sieciowych tam, gdzie to będzie opłacalne, a także pozwoli na poprawę wykorzystania energii ze źródeł OZE. 

Zaproponowana zmiana definicji odbiorcy końcowego ma pozwolić na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii. Energia wprowadzana do magazynu oraz straty związane z magazynowaniem energii nie będą uznawane za zużycie odbiorcy końcowego. Dodatkowo przewidziano zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, a także określono ulgi w obowiązkach związanych z koncesjonowaniem oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej. W wyniku przyjętych regulacji operatorzy systemów magazynowych zostaną zwolnieni z obowiązku sporządzania taryf, opłaty przejściowej i OZE czy akcyzy od nabywania energii. Nowe prawo przewiduje też zmniejszenie kosztów opłaty przyłączeniowej.

Operatorzy magazynów nie będą musieli uzyskać koncesji w przypadku inwestycji w magazyny o mocy do 10 MW, przy czym magazyny o mocy od 50 kW do 10 MW będą wymagać wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej. W przypadku posiadania mniejszego, „prosumenckiego” magazynu o mocy do 50 kW pojawi się obowiązek zgłoszenia tego faktu operatorowi systemu dystrybucyjnego. Dodatkowo zostanie skrócony do 30 dni okres wydania warunków przyłączenia w przypadku magazynów podłączanych do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, a w przypadku sieci o wyższym napięciu jej operator będzie mieć na to do 150 dni. Ponadto pobranie energii przez magazyny będące częścią źródła odnawialnego nie będzie oznaczać utraty prawa do korzystania z zielonych certyfikatów czy innych systemów wsparcia OZE.

Oprócz regulacji dotyczących magazynowania energii w uchwalonej przez Sejm nowelizacji Prawa energetycznego znajdziemy też zapisy dotyczące m.in. zasad i harmonogramu wymiany liczników u odbiorców na inteligentne, a także utworzenia centralnego systemu informacji o rynku energii, którego operatorem będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nowelizacja czeka teraz na decyzję Senatu.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: