Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Przez Monika
W Klienci indywidualni
17 listopada, 2015
0 komentarzy
3309 Views

Na stronie internetowej NFOŚiGW, czytamy: „Dzięki realizacji programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.

rys_logoProgram Ryś to program, którego beneficjenci muszą posiadać prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania. Mogą być to zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne.

 Środki w programie będą udostępniane za pośrednictwem banków, które podpiszą umowę z NFOŚiGW na udzielanie kredytów i dotacji. Co ważne, będzie można starać się o dotację wraz kredytem w wysokości aż 100% kosztów kwalifikowalnych, a oprocentowanie kredytu będzie wynosiło zaledwie 1%. Szczegółowe zasady przyznawania kredytów są oczywiście opisane na stronie internetowej NFOŚiGW.

 Na co zatem można otrzymać dotację i kredyt? Są trzy rodzaje takich przedsięwzięć.

Po pierwsze, prace termoizolacyjne – ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu/ stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Po drugie, instalacje wewnętrzne – wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa.

I po trzecie, co z perspektywy tematyki tego bloga najciekawsze, wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej, czyli instalacja kotła kondensacyjnego, węzła cieplnego, kotła na biomasę, pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, pompy ciepła typu powietrze/woda, kolektorów słonecznych.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys—termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: