Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Przez Monika
W Klienci indywidualni
22 października, 2020
0 komentarzy
156 Views

Wczoraj 21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, która uwzględnia mieszkańców o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację nawet do 37 tys. zł na wymianę starego pieca i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. 

Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe udogodnienia dla beneficjentów: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). 

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował kalkulator dotacji. Dostępny jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji. Ułatwi to wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Więcej informacji o programie na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: