Ruszają szkolenia praktyczne De Dietrich

Przez Adam
W Instalatorzy
23 czerwca, 2020
0 komentarzy
908 Views

Uprzejmie informujemy, że nasze ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu i Grodzisku wznawiają szkolenia praktyczne od 29 czerwca, w szczególnym reżimie sanitarnym na niżej opisanych zasadach.

1. Szkolenia praktyczne dedykowane są dla osób, które ukończyły szkolenie on-line prowadzone przez instruktorów z Grodziska lub Wrocławia, chcących uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń marki De Dietrich i Baxi we właściwych kategoriach. 

2. Warunkiem uzyskania uprawnień jest odbycie szkolenia praktycznego w terminie 120 dni od daty uczestnictwa w szkoleniu on-line. Nie dotyczy instalatorów, którzy posiadają F-GAZY i uzyskali autoryzacją T4A do montażu i uruchamiania PC. 

3. Z uwagi na konieczność przestrzegania reżimów sanitarnych, szkolenia praktyczne będą prowadzone w formule jednodniowej dla grupy ograniczonej do 4 osób. 

4. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w szkoleniu praktycznym należy zapoznać się z regulaminem oraz treścią ankiety zamieszczoną na naszej stronie internetowej www.dedietrich.pl w zakładce „Szkolenia” Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany podpisać ankietę w dniu szkolenia. 

5. W celu wyboru terminu szkolenia należy skorzystać z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na naszej stronie. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji numeru NIP potwierdzającej ukończenie szkolenia on-line. 

6. Szkolenie praktyczne w wybranym przez uczestnika dniu będzie prowadzone w godzinach 10-16. W przypadku konieczności skorzystania z noclegu hotelowego należy skontaktować się z administratorem: Sylwia Pańczyszyn tel. 71 71 27 400, mail: sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl 

7. Szkolenie praktyczne jest odpłatne 260 zł, na zasadach opisanych na naszej stronie.

8. Prowadzący szkolenie może odmówić przyjęcia uczestnika jeśli pomiar temperatury wykaże odchylenia od ogólnie przyjętej normy. 

9. Klasyczne szkolenia 2-dniowe pozostają nadal zawieszone do odwołania.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: