Rusza program “Czyste Powietrze”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
20 września, 2018
0 komentarzy
2347 Views

Z dniem 19 września br. zaczęto przyjmowanie wniosków w programie “Czyste Powietrze”. Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej i walkę ze smogiem, będzie realizowany w latach 2018-2029.

drzewo, naturaRządowy program do walki ze smogiem – wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja, ma objąć obecnych właścicieli domów oraz osoby budujące dom. Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią  63,3 mld zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld zł dostępna będzie w formie pożyczek.

Wnioski w formie elektronicznej można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dla kogo wsparcie?

Do wsparcia kwalifikowane będą wydatki na nowe źródła ciepła i termomodernizację, m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dachu lub stropu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą, podłogi na gruncie i ścian. Poza tym dofinansowanie będzie można uzyskać na instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Dofinansowanie dla indywidualnych źródeł takich jak piece, pomp ciepła, będzie przyznawane wyłącznie w momencie, gdy na danym terenie przyłączenie do sieci ciepłowniczej jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Pożyczki na OZE

W przypadku odnawialnych źródeł energii dofinansowane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne – tylko w formie pożyczki (nawet do 100 proc. kosztów).

Osoby prowadzące inwestycje w tym roku, będą mogły zaliczyć koszty kwalifikowane do wsparcia. Minimalnie może to być 7 tys. zł, a maksymalnie 53 tys. zł. Pomoc będzie stopniowana w odniesieniu do dochodu. Dla osób o dochodach powyżej 1600 zł najniższa dotacja po wejściu w życie znowelizowanej ustawy podatkowej zostanie zmieniona na ulgę podatkową 23%. Pozostałą część – 7% będzie stanowić dotacja.

Z dotychczasowych informacji wynika, że wsparcie dla nowo budowanych domów miałoby dotyczyć podniesienia standardu energooszczędności do poziomów obowiązujących od 2021 r.

Warto wiedzieć…

W naszym kraju mamy prawie 5,5 mln domów jednorodzinnych, z czego ok. 4,5 mln ogrzewanych paliwami stałymi: węglem i drewnem. Z tej grupy trzy czwarte domów jest słabo ocieplonych albo wcale. 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: