Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przez Monika
W Klienci indywidualni
6 lipca, 2021
0 komentarzy
6815 Views

Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego albo kilkulokalowej nieruchomości? A może zarządzasz budynkiem mieszkalnym lub usługowym? Od 1 lipca ruszył obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakimi jest ogrzewany budynek. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Sprawdź, czego dokładnie dotyczy CEEB i kto musi złożyć deklarację. 

Od 1 lipca każdy właściciel budynku, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny, czy niemieszkalny, czyli np. gospodarczy lub usługowy, ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to kolejny krok w walce z zanieczyszczeniem powietrza, które w naszym kraju jest spowodowane głównie niską emisją wynikającą z korzystania z przestarzałych źródeł ciepła. Do tej pory niektóre gminy prowadziły na własną rękę inwentaryzację urządzeń grzewczych, aby poznać skalę problemu, którym niewątpliwie jest palenie w „kopciuchach”. Dzięki CEEB uda się stworzyć ogólnopolską bazę urządzeń grzewczych stosowanych w budynkach i skuteczniej walczyć z problemem niskiej emisji. 

Kto musi złożyć deklarację?

CEEB dotyczy budynków, czyli obowiązek spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków. Złożeniem deklaracji nie muszą przejmować się właściciele mieszkań, ponieważ zrobi to zarządca konkretnej nieruchomości, wskazując wspólne źródła ciepła funkcjonujące w jej ramach. Od tej zasady są jednak dwa wyjątki. Pierwszy – gdy budynek (w tym wielorodzinny) ma kilku właścicieli i nie ma zarządcy – wtedy deklarację powinien złożyć jeden z właścicieli w imieniu wszystkich pozostałych. Drugi – gdy w mieszkaniu jest indywidualne źródło ciepła, np. piec lub kominek – wtedy właściciel mieszkania powinien złożyć deklarację samodzielnie. 

Co ważne, deklarację do CEEB będą musieli złożyć zarówno właściciele/zarządcy nieruchomości nowo wybudowanych, jak i tych starszych. Docelowo każdy budynek powinien zostać zinwentaryzowany. 

Ile jest czasu na złożenie deklaracji? 

Różnica między nowym a starym budynkiem jest jedna – czas, jaki ma na złożenie deklaracji właściciel/zarządca. W przypadku budynków, które dopiero zostały lub zostaną wybudowane, jest to 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku starszych nieruchomości jest to 12 miesięcy liczone od 1 lipca 2021 roku. Gdy w budynku zostanie zamontowane nowe źródło ciepła, obowiązuje termin 14 dni od dnia jego uruchomienia. 

W jaki sposób złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)? 

Deklarację CEEB można złożyć na dwa sposoby. Zarządca lub właściciel nieruchomości posiadający profil zaufany lub e-dowód może wejść na stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl i kliknąć „złóż deklarację”, a później postępować zgodnie ze wskazówkami, które pojawią się w systemie. Osoby, które nie mogą lub nie chcą złożyć deklaracji przez internet, mają możliwość złożenia jej w sposób tradycyjny – osobiście w Urzędzie Gminy albo pocztą. Urzędnicy będą wprowadzać papierowe deklaracje do systemu, aby wszystkie dane znalazły się w jednym rejestrze. 

W deklaracji oprócz adresu i rodzaju konkretnej nieruchomości, a także danych osoby składającej deklarację, należy określić m.in.: 

  • rodzaj i liczbę zainstalowanych i eksploatowanych obecnie źródeł ciepła, a także wskazać, czy służą one do celów centralnego ogrzewania czy do podgrzania ciepłej wody użytkowej;
  • klasę kotłów na paliwo stałe i liczbę kotłów w poszczególnych klasach;
  • rodzaj paliwa stosowanego w kotłach na paliwo stałe. 

Co grozi za niedopełnienie obowiązku? 

Urzędnicy informują, że prawdziwość zadeklarowanych danych będzie weryfikowana niejako „przy okazji”, np. podczas okresowych przeglądów kominiarskich. Osoby, które popełnią błąd, nie muszą się martwić – nie są za to przewidziane żadne sankcje. Co innego w przypadku, gdy właściciel lub zarządca budynku w ogóle nie dopełni obowiązku w określonym terminie. Wówczas czeka go mandat lub nawet grzywna. W przypadku spóźnienia, warto deklarację złożyć jak najszybciej, wyrażając przy okazji „czynny żal”. 

Szczegółowe informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: