„Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku”

Przez Adam
W Instalatorzy
18 sierpnia, 2016
0 komentarzy
1536 Views

Aby efektywnie walczyć ze smogiem w województwie dolnośląskim, lokalne władze oraz eksperci od ochrony środowiska pod koniec lipca tego roku wzięli udział w konferencji „Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku”, podczas której omówiono zagadnienie jakości powietrza w całym regionie.

NA001572Na spotkaniu poruszono przede wszystkim aspekty związane z projektem uchwały antysmogowej – aż 54 gminy z województwa dolnośląskiego są za jej przyjęciem. Jak podkreślał Marszałek Cezary Przybylski, Dolny Śląsk od dawna zmaga się z niską emisją, która jest wynikiem między innymi palenia w piecach węglowych.

Program konferencji obejmował liczne prezentacje. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, że emisja pyłu zawieszonego PM10 na Dolnym Śląsku w 2015 roku w 50% pochodziła od sektora bytowo-komunalnego, a śmiercionośnego benzo(a)pirenu aż w 80%.

Ustawa antysmogowa, którą przyjęto rok temu, umożliwia samorządowcom wprowadzenie restrykcyjnych zasad odnośnie ogrzewania w gospodarstwach domowych, jednak władze województwa dolnośląskiego nie chcą wprowadzać bezwzględnych zakazów. Wskazują jednak mieszkańcom rozwiązania bardziej ekologiczne i namawiają, by to właśnie one zastępowały dotychczasowe piece opalane węglem i drewnem.

Ustalono, że granice obszaru dla uchwały mają być wyznaczane w obrębie jednostek samorządu terytorialnego. Najmniejszym możliwym obszarem, który może być wzięty pod uwagę jest gmina lub kilka sąsiednich gmin o podobnych cechach geograficznych oraz podobnym stanie jakości powietrza.

Aby uchronić Dolny Śląsk od niskiej emisji, potrzebna jest współpraca i wysoka świadomość wszystkich mieszkańców tego regionu. Konsultacje w sprawie uchwały antysmogowej mają odbywać się do końca 2016 roku. Po zebraniu wszystkich informacji, sejmik dolnośląski będzie gotowy, aby przyjąć uchwałę.

Przepisy unijne zobowiązują gminy dolnośląskie, aby do 2023 roku przeprowadzały inwestycje, dzięki którym jakość powietrza w tym regionie ulegnie znacznej poprawie.

Źródło: www.irt.wroc.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: