Program TERMO 2023 wystartował!

Przez Adam
W Newsy
7 lutego, 2023
0 komentarzy
471 Views

W ramach Programu Termo można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację. Sprawdź, komu i na jakich warunkach przysługuje wsparcie finansowe.

Program Termo

Program Termo skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada wsparcie finansowe w postaci premii termomodernizacyjnej, remontowej oraz grantów za działania związane z poprawą stanu technicznego budynków mieszkalnych i ich efektywności energetycznej.

Premia termomodernizacyjna

  • Dla kogo?

Z premii termomodernizacyjnej skorzystać mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych.

  • Premia termomodernizacyjna – wysokość

Dofinansowanie wynosi do 26% kosztów inwestycji. Dla instalacji OZE dofinansowanie może się zwiększyć do 31% kosztów kwalifikowanych.

Premia remontowa

  • Dla kogo?

Z premii remontowej skorzystać mogą m.in. osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, czyli towarzystwa budownictwa społecznego oraz SIM, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe – finansowanie może jednak objąć wyłącznie budynki wielorodzinne.

  • Premia remontowa – wysokość

Premia remontowa może wynieść do 25% kosztów przedsięwzięcia.

Premia MZG

  • Dla kogo?

O premię MZG mogą ubiegać się przede wszystkim gminy i spółki gmin z obszaru, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Dotacja przyznawana jest na remonty i termomodernizację budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy.

  • Premia MZG – wysokość

Premia MZG sięga 50% kosztów przedsięwzięcia (60% jeśli budynek został wpisany do rejestru zabytków).

Grant MZG

  • Dla kogo?

Z grantu MZG mogą skorzystać gminy i spółki gminne.

Grant MZG podwyższa premię MZG, a przysługuje w przypadku, jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła lub nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe.

  • Jaka jest wysokość grantu MZG?

Grant stanowi 30% kosztów netto zrealizowanego przedsięwzięcia.

Grant OZE

  • Dla kogo?

Grant OZE skierowany jest do właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych.

  • Grant OZE – wysokość

Grant OZE pozwala na zrefinansowanie 50% kosztów netto inwestycji, w ramach której zamontowano instalacje OZE, czyli panele fotowoltaiczne, instalacje hybrydowe, pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

Więcej o Programie Termo przeczytasz na: www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: