Program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych “Mój prąd”

Przez Monika
W Klienci indywidualni
5 września, 2019
0 komentarzy
766 Views

Nowy program przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska ma na celu zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Jego budżet sięga 1 mld złotych.

Kolektory słoneczne_02_fot. De DietrichProjekt „Mój prąd” kierowany jest do gospodarstw domowych i koordynowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadzi nabór wniosków. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Wsparciem są objęte instalacje od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej.

Pozostałe założenia programu “Mój prąd”:

– wnioski o dofinansowanie muszą być składane w formie papierowej. Można to zrobić na kilka sposobów, np. złożyć osobiście w NFOŚiGW lub przesłać np. pocztą, kurierem,

– osoby, które otrzymały już dofinansowanie lub są w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie mogą ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

– do kosztów kwalifikowanych zaliczają się: koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

– kwalifikacja kosztów odbywa się od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

– wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

– do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

– instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

– dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

– projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

– projekt nie może zostać zakończony przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

– beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Prosument będzie mógł skorzystać dodatkowo z obowiązującej od początku 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej. Ta pozwala odliczyć instalację fotowoltaiczną od podstawy podatku. Program może więc znacznie przyspieszyć zwrot z inwestycji w domową fotowoltaikę. 

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Za dobrą instalację o mocy 5 kW, która wytwarza tyle prądu, ile zużywa rodzina z dziećmi w średniej wielkości domu, trzeba zapłacić ok. 28 tys. zł. Dzięki programowi „Mój prąd” inwestor może dostać do ręki nawet 5 tys. zł – tyle wynosi maksymalnie dofinansowanie. Łącząc program z obowiązującą od początku 2019 roku ulgą termomodernizacyjną, w której można odzyskać w ramach zwrotu z podatku dochodowego ok. 4 tys. zł., koszt przedsięwzięcia spadnie z 28 tys. zł do 19 tys. zł. Łącznie jest to prawie 20% mniej.

Nabór rozpoczął się 30 sierpnia i potrwa do 20 grudnia lub wyczerpania środków.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: