Program „Ciepłe Mieszkanie” startuje 29 września

Przez Adam
W Instalatorzy
26 września, 2023
0 komentarzy
221 Views

Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lokatorzy mieszkań komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów i zwiększenie efektywności energetycznej.

ciepłe mieszkanie 2023
źródło: czystepowietrze.gov.pl

Program „Ciepłe Mieszkanie” o budżecie 1,75 mld zł oferuje wsparcie do 41 tys. zł dla osób prywatnych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Większe kwoty są dostępne dla mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin. Proces składania wniosków dla gmin rozpoczyna się 29 września.

„Ciepłe Mieszkanie” jest uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”. Drugi nabór dla gmin rozpoczyna się pod koniec września, umożliwiając realizację ekoinwestycji dla mieszkańców za pośrednictwem 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Budżet pilotażowej edycji programu wynosił 1,4 mld zł, a nabór odbył się w 2022 r. Do tej pory podpisano 374 umowy z gminami na łączną kwotę ponad 746 mln zł, co umożliwi realizację projektów w ponad 33,5 tys. mieszkań.

Ciepłe Mieszkanie – kto i jak może dostać dotację?

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu wspieranie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz zwiększanie efektywności energetycznej mieszkań umiejscowionych w budynkach wielorodzinnych.

Realizowany jest w modelu, gdzie NFOŚiGW udostępnia środki dla wfośigw, które zawierają umowy z zainteresowanymi gminami, a te ogłaszają nabór wniosków wśród mieszkańców, będących ostatecznymi beneficjentami.

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • – osoby prywatne,
  • – właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
  • – najemcy mieszkań będących własnością gminy,
  • – małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

Dla indywidualnych beneficjentów, przewidziane są koszty kwalifikowane, które obejmują dofinansowanie na demontaż tzw. kopciuchów oraz zakup i instalację nowego źródła ciepła lub podłączenie do istniejącego efektywnego źródła. Dodatkowo, dopuszczalne jest dofinansowanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiany okien i drzwi oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Dla wspólnot mieszkaniowych, dotacja umożliwi demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła w budynku, zakup i montaż wspólnego źródła ciepła, nowej instalacji centralnego ogrzewania, systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, izolacji budynku, wymianę okien i drzwi, instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji, takiej jak audyt energetyczny czy projekt techniczny.

źródło: pl.freepik.com

Ciepłe Mieszkanie – wysokość dofinansowania

W ramach programu przewidziano różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów oraz specjalne warunki dla najbardziej zanieczyszczonych gmin. Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych obejmują różne opcje, zależne od zakresu projektu.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest podzielony na cztery segmenty, z których trzy pierwsze są skierowane do osób indywidualnych i oferują trzy różne stopnie dofinansowania w zależności od dochodów. Ostatnia, czwarta część, jest przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych.

Główny stopień dofinansowania, dla osób o dochodach do 135 tys. zł rocznie, oferuje możliwość uzyskania dotacji do 16,5 tys. zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, a dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach – do 35% (do 19 tys. zł).

Osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację – do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku lokali na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin – do 29,5 tys. zł (65% kosztów).

Maksymalne wsparcie jest dostępne dla tych, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł, lub dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95% kosztów) dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach.

Czwarty segment programu, przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych, oferuje różnorodne możliwości dofinansowania, każda z nich pokrywa do 60% kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł jeżeli projekt uwzględnia także zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku zastosowania pomp ciepła) oraz do 150 tys. zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.

Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” planowana jest na lata 2022-2026, ze zobowiązaniami przyjmowanymi do 30.06.2024 r. i środkami wydatkowanymi do 31.12.2026 r. Drugi nabór do programu rozpocznie się 29 września 2023 r.

Więcej o Programie „Ciepłe Mieszkanie” przeczytasz na: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: