Powietrzna pompa ciepła – split czy monoblok

Przez Adam
W Instalatorzy
26 marca, 2019
0 komentarzy
3658 Views

Wśród technologii powietrznych pomp ciepła znajdziemy dwa główne rozwiązania: split i monoblok. Wyjaśniamy, na czym polegają różnice między nimi.

pompechaleur_ 70x100.inddPrzyglądając się obu technologiom pierwsze, co rzuca się w oczy to inna konstrukcja. W przypadku pomp ciepła typu split urządzenie składa się z dwóch jednostek:

– zewnętrznej, znajduje się w niej część układu chłodniczego pompy ciepła: parownik, sprężarka i zawór rozprężny oraz wentylator;

– wewnętrznej zainstalowanej w budynku, znajduje się w niej skraplacz pompy ciepła, pompa obiegowa, armatura zabezpieczająca i automatyka sterująca.

Obie jednostki muszą być ze sobą połączone rurami, w których przepływa czynnik chłodniczy w postaci gazowej – strona wysokiego ciśnienia oraz ciekłej – strona niskiego ciśnienia.

Pompa ciepła typu monoblok składa się z jednej jednostki, w której znajduje się kompletny układ chłodniczy: sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik oraz wentylator. Całość jest szczelna i hermetyczna.

 Pozostałe różnice

Różnice między technologią split a monoblok nie polegają jedynie na odmiennych układach chłodniczych, ale także na samej technologii. Jednostki split bardzo często wyposażone są w układ inwertera, który jest odpowiedzialny za modulację mocy sprężarki w jednostce zewnętrznej. Technologia ta odpowiada za modulację aktualnej mocy chłodniczej sprężarki w taki sposób, aby dopasować moc grzewczą pompy ciepła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło budynku, np. wzrasta gdy temperatura na zewnątrz spada. W pompach ciepła typu monoblok technologia ta praktycznie nie występuje lub występuje sporadycznie, a modulacja mocy zachodzi jedynie w przypadku, kiedy urządzenie jest wyposażone w co najmniej dwa stopnie mocy (dwie sprężarki). Wówczas sterujemy mocą grzewczą poprzez załączanie kolejnych sprężarek w urządzeniu.

Odmienna moc

W standardowych urządzeniach typu split dostępna moc grzewcza jest na poziomie maksymalnie kilkunastu kilowatów. W przypadku pomp ciepła typu monoblok moc osiąga nawet 60 kW. Może się więc okazać, że chcąc stworzyć instalację o większej mocy, lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie pomp ciepła typu monoblok niż stworzenie rozbudowanej kaskady w oparciu o kilkanaście pomp ciepła typu split.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: