Ponad dwukrotny wzrost sprzedaży pomp ciepła w 2022 r.

Przez Adam
W Newsy
25 listopada, 2022
0 komentarzy
194 Views

Polacy kupują coraz więcej pomp ciepła. Według analiz PORT PC, 2022 rok zakończy się rekordowym wynikiem. Sprzyja temu ustawodawstwo polskie i unijne oraz rosnące ceny paliw kopalnych. Co więcej, w inwestycjach w nowoczesne pompy ciepła osiągamy podobne wyniki do Niemców.

Polacy kupili o 140% więcej pomp ciepła typu powietrze-woda w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Jak czytamy w raporcie opracowanym przez PORT PC, cały rynek pomp ciepła zwiększył się w tym czasie o 121%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 133%.

Znacząco wzrósł też udział pomp ciepła we wnioskach o wymianę źródeł ciepła w programie „Czyste Powietrze” – z 28% w styczniu 2022 r. do 63% osiągniętych w październiku.

W ujęciu rocznym PORT PC przewiduje natomiast wzrost sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania budynków o blisko 130%. Rok zakończy się wynikiem sprzedaży 200 tys. sztuk, co przełoży się na 30% udział w ogólnej liczbie urządzeń grzewczych sprzedanych w 2022 r.

Pompy ciepła z rekordową sprzedażą

W pierwszych trzech kwartałach br., w porównaniu do danych z analogicznego okresu w 2021 r., sprzedaż pomp ciepła w Polsce ogółem wzrosła o 121%. Jeżeli chodzi o urządzenia przeznaczone do centralnego ogrzewania (c.o.) wodnego to osiągnęły one wzrost o 133%.

Natomiast aż o 140% wzrosła sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda. Sprzedano także o 40% więcej gruntowych pomp ciepła typu solanka-woda oraz o ok. 5% pomp ciepła typu powietrze-woda z przeznaczeniem tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Polacy i Niemcy cenią pompy ciepła

Statystyki prowadzone przez PORT PC uwydatniły, że już w 2021 r. ilość kupionych pomp ciepła w Polsce, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, stała się wyższa niż w Niemczech. Natomiast roczna sprzedaż w 2022 r. znacząco zbliży nas do poziomu sprzedaży tych urządzeń w Niemczech (niemieckie stowarzyszenie BWP przewiduje sprzedaż ok. 230-250 tys. pomp ciepła do c.o. w 2022 r.).

Za co Polacy cenią pompy ciepła?

Polacy doceniają pompy ciepła za łatwość użytkowania, w tym wysoki komfort obsługi i wielofunkcyjność. Ważne są także profity płynące z coraz bardziej atrakcyjnych kosztów ogrzewania pompami ciepła w porównaniu do innych źródeł konwencjonalnych. W decyzji dotyczącej wyboru pompy ciepła istotna jest też możliwość otrzymania ulgi termomodernizacyjnej oraz zmiany dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które zwiększają finansowe wsparcie dla pomp ciepła.

Przyszłość to pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

Pompy ciepła są jednym z najważniejszych rozwiązań dekarbonizacyjnych w ogrzewaniu w głównych strategiach „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jak podaje think tank Ember, już w 2030 r. udział tzw. czystej energii elektrycznej w krajach UE może wynieść przeciętnie 83%, natomiast średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej w miksie energetycznym aż 63%. Prognozowana pełna dekarbonizacja energii elektrycznej ma natomiast nastąpić pomiędzy 2035 a 2040 r.

Ważnymi dokumentami dla rozwoju rynku pomp ciepła w Europie są: wydana w maju 2021 r. przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), tzw. mapa drogowa „Net Zero by 2050” oraz w październiku 2022 r. „World Energy Outlook 2022” (WEO). Wynika z nich, że trzeba podjąć stosowne działania, aby elektryczne pompy ciepła mogły zaspokajać połowę globalnego zapotrzebowania na ciepło do 2045 r. i dostarczać niemal 2/3 ciepła w krajach rozwiniętych (OECD) w 2050 r.

Co więcej, projekt nowej europejskiej dyrektywy EPBD z grudnia 2021 r. wspiera tzw. nowy unijny standard bezemisyjnych/zeroemisyjnych budynków ZEB (zero emision building). Wpisuje się w niego również uruchomiony w kwietniu 2022 r. przez NFOŚiGW program priorytetowy „Moje Ciepło”, zapewniający dofinansowanie dla nowych budynków jednorodzinnych z pompami ciepła. Natomiast Międzynarodowa Agencja Energetyczna aktywnie przekonuje wszystkie kraje rozwinięte do zaprzestania sprzedaży samodzielnych kotłów gazowych, olejowych i węglowych w 2025 r.

Źródło: www.portpc.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: