Pompa ciepła – dotacje na urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE

Przez Monika
W Pompy ciepła
19 kwietnia, 2022
0 komentarzy
157 Views

O tym, że pompa ciepła jest wartym uwagi urządzeniem grzewczym, nie trzeba nikogo przekonywać. Ekologia, konkurencyjne koszty eksploatacji, wygoda użytkowania – to wszystko sprawia, że pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. I to zarówno tych, którzy budują swój nowy, wymarzony dom, jak i tych, którzy modernizują nieruchomość albo choćby tylko system grzewczy. Z kolei na wątpliwości tych, którzy obawiają się kosztów inwestycyjnych, z którymi wiąże się pompa ciepła, dotacje będą najlepszą odpowiedzią.

Pompa ciepła może ogrzewać zarówno nowy dom, jak i stary, w którym jest przeprowadzana termomodernizacja. 

Pompa ciepła na dotacje – ekologiczny i ekonomiczny wybór

W nowych domach pompa ciepła jest doskonałą alternatywą dla kotłów na paliwo stałe i urządzeń gazowych. Pozwala nie tylko skutecznie i wygodnie ogrzać dom, ale także podgrzać ciepłą wodę użytkową czy wodę w basenie. Pompa ciepła może także odpowiadać za chłodzenie z użyciem instalacji podłogowej lub klimakonwektorów. W przypadku nowych domów można skorzystać z pompy powietrznej lub gruntowej – o ile dysponuje się wystarczającą powierzchnią niezagospodarowanego ogrodu.

W przypadku modernizacji ogrzewania można albo połączyć dotychczasowe urządzenie grzewcze z nową pompą ciepła, albo postawić na dwa różne urzadzenia, np. pompę ciepła i kocioł gazowy zamiast kotła na węgiel albo zdecydować, że za ogrzewanie będzie odpowiadać wyłącznie pompa ciepła wspomagana w najzimniejszych dniach grzałką elektryczną. Obecnie to właśnie na modernizację ogrzewania z wykorzystaniem m.in. pompy ciepła można uzyskać dotację. Warto takie przedsięwzięcie połączyć z całościową termomodernizacją. Nie tylko można wówczas otrzymać większe fundusze, ale przede wszystkim cieszyć się bardziej efektywnym ogrzewaniem.

Pompa ciepła – dotacje pozwolą walczyć ze smogiem i zaoszczędzić

Koszty inwestycyjne, jakie trzeba ponieść, kupując pompę ciepła, sprawiają, że wiele osób obawia się tego sposobu ogrzewania. Ponieważ jednak odnawialne źródła energii są najbardziej pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska, państwo odciąża obywateli, którzy zdecydują się na zmianę ogrzewania ze starego i nieefektywnego na bardziej ekologiczne. Do tej pory pompa ciepła na dotacje jest dostępna tylko dla osób modernizujących ogrzewanie – pod postacią dofinansowań z programu “Czyste Powietrze”, jak i ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu poniesione koszty można odliczyć przy rozliczeniu podatkowym. Już niedługo z dotacji w ramach programu “Moje ciepło” będą mogły skorzystać osoby, które zdecydują się zainstalować pompę ciepła w nowym domu. To z pewnością sprawi, że tego rodzaju urządzeń będzie w polskich domach jeszcze więcej.

Dzięki dofinansowaniom urządzenie w postaci pompy ciepła jest dostępne dla wielu osób, które w innym przypadku nie byłyby w stanie sobie na nie pozwolić. Koszty inwestycyjne nie są już przeszkodą i można cieszyć się tanim ogrzewaniem z niewielkim tylko udziałem wkładu własnego. Jakie są zasady poszczególnych programów?

Pompa ciepła na dotacje: ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to jedno z rozwiązań, które ma skłonić Polaków do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych na te spełniające najwyższe standardy i przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na przeprowadzenie modernizacji aż 53 tysięcy złotych. Mogą z niej skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w roku, w którym ponieśli odliczany wydatek. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podatnik zarobił mniej niż wynosi kwota ulgi – wówczas może ją rozliczyć w kolejnych latach – aż do 6 lat, licząc od końca roku, w którym został poniesiony wydatek. Ulga dotyczy tylko budynków których budowa już dobiegła końca. Nie są nią objęte nieruchomości będące w budowie. 

Ulgą może zostać objęty szereg działań termomodernizacyjnych. Są to m.in. wszelkie zmiany, które spowodują zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, a także zmniejszą straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je źródłach ciepła. W ramach ulgi można odliczyć także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, czyli przyłączenie się do sieci. Z punktu widzenia użytkowników pomp ciepła najważniejsza zasada to możliwość odliczenia kosztów poniesionych na całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Nie trzeba więc rezygnować z posiadanego kotła, np. gazowego. Wystarczy połączyć jego działanie z pompą ciepła, aby można było skorzystać z ulgi. Od 1 stycznia 2022 roku ulgą nie są objęte kotły na paliwo stałe. Szczegółowy wykaz wydatków, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Ulga jest rozliczana na załączniku PIT/0 do jednego z następujących formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37, PIT-28. Ulgę można połączyć z udziałem w programie “Czyste Powietrze”. 

Pompa ciepła – dotacje z programu “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze jest programem dla osób będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Celem tego programu jest likwidacja jak największej liczby przestarzałych urządzeń grzewczych przyczyniających się w nadmierny sposób do zwiększania niskiej emisji. Największym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery są bowiem urządzenia grzewcze. “Czyste Powietrze” to program dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Można w jego ramach uzyskać do 30, 37 lub 69 tys. złotych. Próg jest uzależniony od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. W programie progi są określone jako podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania. Najwyższy poziom dofinansowania wprowadzono w styczniu 2022 roku, aby umożliwić także osobom o niskich dochodach wymianę starego urządzenia grzewczego na ekologiczne. 

“Czyste Powietrze” zakłada, że pompa ciepła na dotacje może być zamontowana wyłącznie w istniejącym, modernizowanym budynku. I choć wielu osobom pompa ciepła kojarzy się z nowymi inwestycjami, to to urządzenie jest jednym z najchętniej montowanych w ramach “Czystego Powietrza”.

Program jest wdrażany od 2018 roku, a wydatkowanie środków zostanie zakończone z końcem września 2029 roku. Jest zatem wiele lat na skorzystanie z tego programu, jednak na obowiązujące w wielu miastach tzw. uchwały antysmogowe, które obligują mieszkańców do rezygnacji ze starych urządzeń grzewczych, warto to zrobić jak najszybciej. Budżet programu to aż 103 miliardy złotych.

Formy wsparcia, jakie zakłada program “Czyste Powietrze” to bezzwrotna dotacja i dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (tylko w podwyższonym i podstawowym poziomie dofinansowania). Wsparciem może zostać objęty zakup i wymiana źródła ciepła, a także prace termomodernizacyjne. Kwota dofinansowania jest uzależniona nie tylko od dochodu na osobę w rodzinie, ale także od zakresu prowadzonych prac i rodzaju zakupionego urządzenia. I tak w przypadku pompy ciepła na dotację w “Czystym Powietrzu” można uzyskać:

  • do 9 tys. złotych, 18 tys. złotych lub 27 tys. złotych na pompę ciepła powietrze woda (odpowiednio do 30% faktycznie poniesionych kosztów przy podstawowym poziomie dofinansowania, do 60% faktycznie poniesionych kosztów przy podwyższonym poziomie dofinansowania i do 90% faktycznie poniesionych kosztów przy najwyższym poziomie dofinansowania)
  • do 13,5 tys. złotych, 18 tys. złotych lub 27 tys. złotych na pompę ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (odpowiednio do 45% faktycznie poniesionych kosztów przy podstawowym poziomie dofinansowania, do 60% faktycznie poniesionych kosztów przy podwyższonym poziomie dofinansowania i do 90% faktycznie poniesionych kosztów przy najwyższym poziomie dofinansowania)
  • do 3 tys. złotych, 6 tys. złotych lub 9 tys. złotych na pompę ciepła powietrze powietrze (odpowiednio do 30% faktycznie poniesionych kosztów przy podstawowym poziomie dofinansowania, do 60% faktycznie poniesionych kosztów przy podwyższonym poziomie dofinansowania i do 90% faktycznie poniesionych kosztów przy najwyższym poziomie dofinansowania)
  • do 20 250 złotych, 27 tys. złotych lub 40,5 tys. złotych na gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (odpowiednio do 45% faktycznie poniesionych kosztów przy podstawowym poziomie dofinansowania, do 60% faktycznie poniesionych kosztów przy podwyższonym poziomie dofinansowania i do 90% faktycznie poniesionych kosztów przy najwyższym poziomie dofinansowania). 

Wniosek o dofinansowanie pompy ciepła na dotację w programie “Czyste Powietrze można złożyć przez internet, w urzędzie gminy lub Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w banku (dla ścieżki bankowej). 

Pompa ciepła – dotacje z programu “Moje ciepło”

W drugim kwartale 2022 roku ma wystartować nowy program, w którym będzie możliwy zakup pompy ciepła na dotację – tym razem dla nowego domu. W programie “Moje ciepło”, bo o nim mowa, będzie można uzyskać od 7 do 21 tys. złotych dofinansowania. Warunkiem jest, aby nowo budowany budynek był o podwyższonym standardzie energetycznym. Dotacja będzie obowiązywała w formie zwrotu za już poniesione inwestycje. Ważne też, że pompa ciepła odpowiadała za ogrzewanie, a nie tylko podgrzanie ciepłej wody użytkowej. W ramach programu będzie można uzyskać zwrot nawet 45% kosztów kwalifikowanych (od 30 do 45%). 

Program będzie obejmował nowe domy – pompa ciepła na dotacje będzie dotyczyła tylko nieruchomości, dla których w dniu ubiegania się o dotację nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nie dotyczy to nieruchomości, dla których takie wnioski złożono po 1 stycznia 2021 roku. Również sama pompa nie mogła być zakupiona przed 1 stycznia 2021 roku. 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: