Podwyżka cen katalogowych od 6 lutego 2023 roku

Przez Monika
W Instalatorzy
16 stycznia, 2023
0 komentarzy
247 Views

Niekorzystna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie powoduje, że także firma De Dietrich zmuszona jest do wprowadzenia korekty cenowej urządzeń grzewczych. Nowe ceny obowiązywać będą od 6 lutego br.

Sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje pod silnym wpływem globalnych trendów, na które w ostatnim czasie największy wpływ miały perturbacje cen nośników energii, wywołanych agresją Rosji w Ukrainie, a także trwające jeszcze niezrównoważenie łańcuchów logistycznych, które spowodowane były nawrotem epidemii COVID-19 w Chinach. W konsekwencji tych negatywnych czynników, rynki światowe doświadczają nienotowanych od wielu lat wysokich współczynników inflacji.

Wysoka inflacja w Polsce (najwyższa od 25 lat) przekłada się na wzrost kosztów zatrudnienia, produkcji i transportu w branżach niechronionych administracyjnym ograniczeniem maksymalnych cen nośników energii.

Spowodowało to, że z dniem 6 lutego 2023 roku zmuszeni jesteśmy wprowadzić korektę cenową. Zmiany obejmą ofertę prezentowaną w katalogach: Technika Domowa i Technika Komercyjna w marce De Dietrich oraz BAXI.

cennik 2023

Nowe cenniki

1. Wskaźnik podwyżki wyniesie przeciętnie od 5% do kilkunastu procent w zależności od grupy asortymentowej. Zaktualizowany cennik będzie dostępny tutaj od 23 stycznia 2023 roku.

2. Rozdziały cenników Techniki Domowej i Komercyjnej w formacie PDF będą dostępne tutaj od 6 lutego 2023 roku.

3. E-katalog Techniki Domowej oraz Komercyjnej 2023/1 będzie dostępny tutaj od 6 lutego 2023 roku. Informacje zawarte w tym wydawnictwie będą obejmowały zarówno dane techniczne, jak i nowe ceny katalogowe 2023/1.

Plan realizacji zamówień

a) Zamówienia już złożone i możliwe do wysyłki do dnia 6 lutego 2023 roku zostaną zrealizowane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem 2022/3.

b) Wszystkie niezrealizowane do 6.02.2023 roku zamówienia mogą być zrealizowane tylko wg. nowego cennika 2023/1.

W dalszym ciągu obserwujemy brak ciągłości dostaw niektórych komponentów, co ogranicza płynność produkcji naszych urządzeń. Najczęściej dotyczy to podzespołów elektronicznych i pomp obiegowych, których poddostawcy nie nadążają za wzrostem popytu i liczby naszych zamówień.

W chwili obecnej analizujemy złożone zamówienia i porównujemy z prognozą produkcji poszczególnych urządzeń w najbliższych miesiącach. Zwrócimy się indywidualnie do każdego Partnera Handlowego z informacją o przybliżonych terminach dostawy wybranych produktów w 1. kwartale tego roku, co pozwoli na lepsze zaplanowanie zaopatrzenia instalatorów oraz zaoszczędzenie czasu poświęconego na wyjaśnianie wątpliwości.

W przypadku wątpliwości, informacji udzielą pracownicy Działu Logistyki (logistyka@dedietrich.pl) oraz właściwi terytorialnie Doradcy Techniczno-Handlowi.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: