Podsumowanie 2022 roku z perspektywy BDR Thermea Group

Przez Monika
W Newsy
21 kwietnia, 2023
0 komentarzy
473 Views

BDR Thermea, producent urządzeń marek Baxi i De Dietrich, prezentuje podsumowanie mijającego roku oraz zdradza plany na najbliższe miesiące.

2022 rokiem wzrostu

W minionym roku Grupa BDR Thermea osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 2,2 miliarda euro, co stanowi 5% wzrost obrotów w stosunku do 2021 roku. Większość głównych kierunków sprzedaży wzrosła, na co miały wpływ m.in. zwiększona sprzedaż pomp ciepła, wzmacniająca się pozycja rynkowa firmy, udane dopasowanie produktów do specyfiki danego rynku oraz wzrost cen sprzedaży wynikający z wyższych cen zakupu.

Ogólny rynek pomp ciepła w Europie Zachodniej wzrósł o 51% w 2022 roku do 1,1 miliona sztuk. Było to spowodowane przyspieszeniem transformacji energetycznej, z szybszym przejściem na pompy ciepła, co wspierane jest także przez krajowe i europejskie ustawodawstwo oraz kontynuowane przez rządowe programy dotacyjne. Działalność BDR Thermea Group w zakresie pomp ciepła wzrosła o ponad 50% w porównaniu z 2021 r., dzięki ekspansji na niderlandzkie i niemieckie rynki.

Urzeczywistnienie transformacji energetycznej

W 2022 roku BDR Thermea z powodzeniem realizowała swoją misję opartą o zrównoważoną przyszłość, koncentrując się na 4H, czyli pompach ciepła, hybrydach, wodorze i sieciach ciepłowniczych. Wprowadziła 18 nowych rozwiązań w oparciu o pompy ciepła, dzięki czemu osiągnęła pozycję lidera rynku rozwiązań hybrydowych, głównie w Niderlandach. Pozwala to każdemu gospodarstwu domowemu, bez względu na wiek budynku, na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 70%. Rozwiązania hybrydowe mają stać się standardem w Niemczech do 2024 r., natomiast w Niderlandach do 2026 r., kiedy właściciele domów wymienią swoje stare kotły.

Aby oferować bardziej kompleksowe rozwiązania oraz kreować transformację energetyczną, BDR Thermea przejęła Fortes Energy Systems, szybko rozwijającego się producenta rozwiązań sieci ciepłowniczych.

Razem z firmą Alliander zajmującą się siecią energetyczną, wzięła udział w uruchomieniu pierwszej na świecie ulicy wodorowej. Korzystając z kotła wodorowego wyprodukowanego przez BDR Thermea, 12 domów we wschodnio-niderlandzkim mieście Lochem jest teraz ogrzewanych wodorem.

Oprócz oferowania odpowiedniej technologii, firma pomaga także instalatorom w całej Europie w przekwalifikowaniu się. W 2022 roku przeszkolonych zostało 20 500 instalatorów. Zyskali oni niezbędną wiedzę i umiejętności, aby prawidłowo instalować i uruchamiać urządzenia wyprodukowane przez marki należące do BDR Thermea.

BDR Thermea w 2023 roku nadal chce zaspokajać popyt rynkowy i zwiększać sprzedaż. Będzie to kluczowy rok w realizacji strategii firmy, ponieważ przygotowuje się ona do otwarcia nowych linii produkcyjnych w różnych lokalizacjach, jednocześnie zwiększając moce produkcyjne w już istniejących fabrykach. Celem jest zwiększenie rocznej produkcji pomp ciepła do 800 000 do 2026 roku. – Kierując się naszymi wartościami, misją i strategią, jestem przekonany, że wykorzystamy nadarzające się możliwości, rozwijając się razem z energią podsumowuje Bertrand Schmitt, CEO BDR Thermea Group.

Więcej przeczytasz na : https://www.bdrthermeagroup.com/en/stories/supporting-our-customers-on-the-energy-transition-journey

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: