Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zgłoś się po wsparcie

Przez Adam
W Instalatorzy
16 lutego, 2016
0 komentarzy
1899 Views

Miasto Wrocław ogłosiło Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszystkie podmioty (niezwiązane z samorządem) z gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mogą zgłaszać się po wsparcie m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

PGN fot. wroclaw.plWsparcie może być udzielone na realizację przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. Projekty mogą dotyczyć termomodernizacji budynków, transportu niskoemisyjnego oraz instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także elektrowni wiatrowych i innych obszarów ujętych w PGN.

Wnioskodawcami mogą być podmioty niezwiązane z samorządem, np. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, a także osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych).

Projekty do dofinansowania będą wybierane w konkursach. Wniosek do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” można złożyć poprzez stronę internetową: www.infopgn.pl. Podczas rejestracji wniosku należy podać nazwę podmiotu zgłaszającego zadanie oraz planowany zakres prac. Wnioski będą przyjmowane na bieżąco do 2020 roku. Liczba możliwych do zgłoszenia projektów nie jest ograniczona.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach konkursu Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: