Plan 20/20/20. Co to jest?

Przez Monika
W ErP
19 marca, 2015
0 komentarzy
3361 Views

Zastanawiam się, do czego zmierza polityka środowiskowa Unii Europejskiej. Dlaczego już niebawem wejdzie w życie Dyrektywa Unijna? W odpowiedzi na te pytania pomoże mi Plan 20/20/20.

1Unia Europejska dąży do osiągnięcia Planu 20/20/20. Według założeń ma on zostać zrealizowany w ciągu najbliższych pięciu lat, czyli do 2020 roku. Jego głównym celem jest wprowadzenie zmian, które wpłyną na ochronę klimatu, zwiększą udział energii odnawialnej do 20%, zmniejszą emisję dwutlenku węgla do środowiska oraz obniżą zużycie energii pierwotnej również o 20%.

W związku z tym, przyjęte w 2009 oraz 2010 roku dyrektywy Ekoprojektu i Oznakowania Energetycznego narzucają producentom urządzeń grzewczych i wytwarzających ciepłą wodę użytkową stosowanie się do określonych przepisów. Ich przestrzeganie ma sprzyjać wprowadzeniu na rynek wydajnych i ekologicznych produktów, które będą spełniały oczekiwania klientów. W Polsce zaczną one obowiązywać już 26 września bieżącego roku. Dotyczą one pomp ciepła, podgrzewaczy wody, zasobników buforowych, solarnych instalacji grzewczych, kotłów, w tym kondensacyjnych, systemów regulacji itd. o mocy poniżej 400 kW oraz pojemności do 2000 litrów. Ich producenci od września tego roku muszą proponować klientom indywidualnym oraz profesjonalistom rozwiązania zgodne z wymaganiami dyrektywy Ekoprojektu. Dzięki rzetelnym i jasnym informacjom na temat zapotrzebowania energetycznego kupowanego sprzętu, wzrośnie świadomość konsumencka.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: