Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców bloków?

Przez Monika
W Newsy
17 września, 2020
0 komentarzy
390 Views

Dzięki nowemu pomysłowi “wirtualnego prosumenta” naszego rządu, mieszkaniec praktycznie każdego rodzaju zabudowy będzie mógł korzystać z energii odnawialnej. 

Co oznacza określenie wirtualny prosument?

Zgodnie z ustawą dotyczącą OZE prosumentem nazywamy posiadacza mikroinstalacji o mocy do 50 kw. Ustawa dotyczy gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zatem wirtualnym prosumentem będzie osoba, która nie posiada wystarczającej powierzchni w celu budowy własnego źródła OZE, ale korzysta z już istniejącej instalacji kogoś innego.

Obecnie rząd planuje osiągnąć cel w zakresie 15% udziału energii z OZE, tak więc taka regulacja może znacznie przyspieszyć jego osiągnięcie. Planowane przepisy, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku określają, że wirtualny prosument OZE miałby prawa podobne jak posiadacz standardowej instalacji. Mógłby magazynować i sprzedawać samodzielnie wytworzoną energię elektryczną. Jedynym warunkiem jest to, że w przypadku małych przedsiębiorstw i firm działania związane z OZE nie mogą być podstawą działalności gospodarczej, a jedynie źródłem dodatkowych dochodów. Podstawą obliczeń byłaby umowa międzyprosumencka. W tym modelu wielkość takiej instalacji miałaby moc maksymalną do 500 kW.

Takie rozwiązania wprowadzono już w 11 stanach USA, czy w Europie w Grecji, we Włoszech, na Cyprze i we Francji. Wzrost świadomości ekologicznej oraz korzystne programy dofinansowania sprawiają, że fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem. Zastosowanie nowych przepisów przyczyniłoby się do poprawy jakości powietrza w całym kraju.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: