Odbierz swój dodatek elektryczny do pomp ciepła

Przez Monika
W Newsy
6 grudnia, 2022
0 komentarzy
319 Views

Dodatek elektryczny to jednorazowe środki finansowe dla osób ogrzewających domy za pomocą technologii elektrycznych. Jednak nie wszystkie gospodarstwa domowe mogą się o niego ubiegać. Zobacz, kto dostanie świadczenie.

Co to jest dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wnioski o wypłatę jednorazowych środków finansowych można już składać w urzędach gmin.

Dodatek elektryczny jest jednorazowym świadczeniem, które wypłacane jest w zależności od poziomu konsumpcji energii w domach.

Dodatek w wysokości 1 000 zł otrzymają gospodarstwa domowe zużywające do 5 MWh rocznie. Natomiast na 1 500 zł mogą liczyć zużywający powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w urzędach gmin do 1 lutego 2023 roku. Środki powinny zostać wypłacone do końca marca przyszłego roku.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?

Aby mieć wypłacony dodatek elektryczny, odbiorca musi wskazać urządzenie jako główne źródła ogrzewania. Najczęściej są to kotły elektryczne lub pompy ciepła. Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) powinna być złożona do 11 sierpnia 2022 roku.

Gospodarstwa domowe posiadające jednocześnie pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną nie otrzymają jednak dofinansowania. Dofinansowanie nie przysługuje także gospodarstwom domowym, które:

– posiadają mikroinstalacje PV i ogrzewają się głównie energią elektryczną,

– posiadają pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,

– objęte są pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

– objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

– zakupiły paliwo stałe dla osoby z gospodarstwa domowego, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Gospodarstwa domowe, które posiadają bojlery elektryczne służące jedynie do podgrzewania wody użytkowej (c.w.u), czyli nie stanowiące głównego źródła ogrzewania, nie mają prawa do ubiegania się o dodatek elektryczny.

Źródło: Globenergia.pl; Gov.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: