Od nowego roku będzie obowiązywać określenie statusu przedsiębiorstwa

Przez Adam
W Instalatorzy
3 grudnia, 2019
0 komentarzy
538 Views

Informujemy, że w związku z wchodzącymi 1 stycznia 2020 zmianami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2019, poz. 118 z późn. zm. ) zwracamy się do naszych kontrahentów handlowych z prośbą o określenie statusu Państwa przedsiębiorstwa. 

Prosimy o informację, czy w myśl w/w przepisów, spełniacie Państwo kryterium dużego przedsiębiorcy

Dla przypomnienia: dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał którykolwiek z poniższych parametrów: 

a) zatrudnia ponad 250 pracowników 

b) przy zatrudnieniu poniżej 250 osób, roczny obrót przekroczył równowartość 50 mln EURO

c) roczna suma bilansowa przekroczyła równowartość 43 mln EURO. 

Prosimy o przesłanie nam takiej informacji najpóźniej do 15 grudnia 2019

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: