Nowość De Dietrich – pompy GSHP

Przez Adam
W Instalatorzy
2 sierpnia, 2016
0 komentarzy
2831 Views

Firma De Dietrich wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia – geotermalne, odwracalne pompy ciepła. Szereg GSHP zawiera kilka wersji: pompę bez podgrzewacza, ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. lub z podgrzewaczem z możliwością wsparcia solarnego.

Pompa ciepla_GSHP_z zasobnikiemPompy geotermalne pobierają ciepło z gruntu poprzez system wymienników poziomych lub pionowych. W sprzyjających warunkach można pobierać ciepło z warstw wodonośnych lub specjalnie przygotowywanych studni. W przypadku kolektorów poziomych energia jest odzyskiwana z głębokości od 80 do 120 cm. W przypadku poboru pionowego kolektor znajduje się w odwiercie, który może mieć do 100 m głębokości. Przy poborze energii z wody gruntowej wykonuje się odwiert o głębokości od 5 do 10 m lub studnię. Woda gruntowa nie jest zużywana, lecz zwracana do swojego naturalnego środowiska.

Pompy GSHP są urządzeniami odwracalnymi – umożliwiają nie tylko zasilanie centralnego ogrzewania i podgrzanie ciepłej wody użytkowej, ale także chłodzenie pomieszczeń, np. poprzez instalację podłogową. Pompy GSHP w trybie grzania pracują przy granicznych temperaturach roboczych w zakresie: od +7°C do 80°C (woda); od -15°C do 35°C (kolektor – źródło). Graniczne temperatury robocze w trybie chłodzenia to odpowiednio: od +7°C do 25°C (woda); od -15°C do 35°C (kolektor – źródło). Pompy charakteryzują się podwyższoną wydajnością. Współczynnik COP w trybie woda/woda wynosi do 5,6, a w trybie woda z glikolem/woda – do 4,5.

Wyposażenie pomp ciepła

Pompy ciepła GSHP w wersjach bez podgrzewacza mają w wyposażeniu sprężarkę hermetyczną typu „scroll”, zawór 4-drogowy umożliwiający odwracalność pompy ciepła, 2 wymienniki płytowe nadwymiarowe (od strony kolektora i od strony ogrzewania), zawór rozprężny i filtr odwilżacz. Posiadają także presostat zabezpieczający wysokie ciśnienie/niskie ciśnienie, ogranicznik elektroniczny prądu rozruchowego, przepływomierz od strony wtórnej oraz detektor przepływu od strony pierwotnej, a także manometr elektroniczny, zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik oraz izolację dźwiękową. Opcją wyposażenia jest zestaw wspomagającej grzałki elektrycznej. Wersje GSHP 5, 9, 12, 15 posiadają ponadto naczynie wzbiorcze o pojemności 10 litrów od strony pierwotnej (źródło) i drugie od strony wtórnej (ogrzewanie) a także 2 pompy obiegowe o wskaźniku efektywności energetycznej EEI<0,23 (od strony pierwotnej i wtórnej). Dla wersji GSHP 19 pompy są wyposażeniem dodatkowym. Modele GSHP 5, 9, 12, 15 posiadają także zawór przełączający ogrzewanie/c.w.u. (dla modeli GSHP 19 i 27 można go zamówić jako wyposażenie dodatkowe).

GSHP z podgrzewaczem lub podgrzewaczem z możliwością wsparcia solarnego

Modele GSHP 5, 9, 12, 15/V 200 GHL i B 200 GHL składają się z pompy ciepła połączonej z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 200 litrów. W wersji B 200 GHL podgrzewacz o takim samym wzornictwie jak pompa ciepła jest ustawiony obok niej. W wersjach V 200 GHL podgrzewacz jest umieszczony pod pompą ciepła, tworząc z nią jednolitą kolumnę. Emaliowany warstwowy podgrzewacz „High Load” o wysokiej wydajności ma wymiennik płytowy połączony z pompą ładującą, czujnik c.w.u. oraz regulowane nóżki. Zasobnik jest chroniony za pomocą anody niezużywającej się TAS (Titan Active System®).

Modele GSHP 5, 9, 12, 15/V 200 GSHL i B 200 GSHL składają się z pompy ciepła połączonej z podgrzewaczem z możliwością wsparcia solarnego o pojemności 200 litrów. Posiadają dodatkowo wężownicę solarną, końcówkę dla pętli cyrkulacji, 2 czujniki c.w.u. oraz czujnik solarny.

Sterowanie pompami GSHP

Sterowanie pompami odbywa się przy pomocy konsoli sterowniczej wyposażonej w regulację DIEMATIC iSystem pozwalającą ustawiać różne parametry urządzenia. Regulacja została specjalnie rozwinięta, aby umożliwić optymalne sterowanie instalacjami wykorzystującymi różne generatory ogrzewania, np. pompa ciepła + instalacja solarna, pompa ciepła + kocioł. Pozwala ona instalatorowi ustawić parametry całej instalacji grzewczej niezależnie od stopnia złożoności. W większych instalacjach możliwe jest również połączenie w kaskadzie od 2 do 10 pomp ciepła GSHP, które mogą pracować w trybie chłodzenia z zasobnikiem buforowym lub bez niego. Istnieje również możliwość podłączenia innych obiegów dodatkowych za pośrednictwem regulacji DIEMATIC VM iSystem.

Urządzenia mają zwartą konstrukcję – wersja bez podgrzewacza i z podgrzewaczem umieszczonym pod pompą zajmuje zaledwie 0,47m2 powierzchni podłogi.

Pompy GSHP posiadają certyfikat NF PAC.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: