Nowe przedziały mocy instalacji OZE

Przez Monika
W Instalatorzy
Wrzesień 6, 2018
0 komentarzy
474 Views

W nowej, opublikowanej niedawno wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii określono nowe przedziały mocy mikroinstalacji i małych instalacji OZE.

Panele - miniaturaW przypadku maksymalnych mocy mikroinstalacji, które pozwalały na skorzystanie z różnego rodzaju preferencji i zwolnień na etapie instalacji (w odniesieniu do większych systemów OZE) nastąpiła istotna zmiana – maksymalną moc podwyższono z 40 kW do 50 kW. Napięcie znamionowe ma być niższe niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW.

Wytwórcy w małych instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale: 41 kW – 50 kW stali się wytwórcami w mikroinstalacjach.

Zmiany dosięgnęły również małe instalacje OZE. Dotychczas ich łączna moc elektryczna mieściła się w zakresie od 50 kW do 500 kW, i były przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW. Wytwórcy, którzy posiadali dotychczas koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w przedziale: od 201 kW  do 499 kW, stali się wytwórcami w małych instalacjach.

Wytwórcy wpisani do rejestru małych instalacji OZE w III kwartale 2018 r. lub w jego części muszą złożyć za ten okres sprawozdanie kwartalne – do 30 października 2018 r.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: