Nowe procedury przyłączenia OZE

Przez Monika
W Bez kategorii
16 maja, 2019
0 komentarzy
1323 Views

W dniu 27 kwietnia br. zaczęły obowiązywać nowe procedury przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła zostały podzielone na cztery grupy.

solar-energy-868663_1920Wprowadzenie nowych zasad wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa przepisów uzgodnionych w Unii Europejskiej. Ujednolicenie przepisów w państwach UE jest związane z tworzeniem wspólnego rynku energii.

Operatorzy sieci z krajów Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożenia nowych procedur w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, testowania oraz wydawania pozwoleń na użytkowanie dla jednostek wytwórczych typu A, B, C i D. Podział grup:

– grupa A, jednostki wytwórcze o mocy od 0,8 kW do 200 kW,

– grupa B to źródła o mocy 200 kW – 10 MW,

– grupa C to źródła o mocy 10 MW – 75 MW,

– grupa D to źródła o mocy ponad 75 MW.

W nowej nomenklaturze źródła wytwórcze nazywane są „modułami wytwarzania energii”, natomiast wytwórca jest nazywany „właścicielem zakładu wytwarzania energii”. Zmiany dotyczą przede wszystkim dokumentów związanych z przyłączeniami źródeł wytwórczych, określających warunki przyłączenia i umowy o przyłączenie. Nowością ma być konieczność uzyskania przez przyszłego wytwórcę energii „energetycznego” pozwolenia na użytkowanie. W przypadku braku posiadania lub posiadania nieaktualnego pozwolenia na użytkowanie zgodnie z NC RfG operatorzy będą mogli odłączyć dany modułów wytwarzania energii.

Mikroinstalacje

Nowe regulacje w zakresie instalacji wytwórczych typu A dotyczą głównie wymogów związanych z funkcjonowaniem takich instalacji w odniesieniu do częstotliwości pracy sieci. Określone zostały progi częstotliwości, w których dopuszczalna jest praca modułów, określono także parametry zachowania się modułu w odpowiedzi na wzrost częstotliwości powyżej zadanej wartości, a także parametry generacji mocy w odpowiedzi na spadek częstotliwości poniżej zadanego progu.

Przygotowana przez operatorów i czekająca na zatwierdzenie przez URE karta aktualizacji IRiESD w odniesieniu do mikroinstalacji ma określać szczegółowe wymagania w zakresie rodzajów i nastaw wymaganych zabezpieczeń mających zapewniać bezpieczeństwo funkcjonowania sieci.

Niewielkim zmianom w procedurach przyłączeniowych, zgodnie z wprowadzonymi w życie kodeksami NC RfG, podlegają mikroinstalacje o mocy do 50 kW (mieszczące się grupie A), w przypadku których przyłączenia odbywają się w trybie „na zgłoszenie”.

Więcej informacji na stronie.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: