Nowe normy dotyczące jakości węgla w Polsce

Przez Monika
W Klienci indywidualni
9 lipca, 2020
0 komentarzy
566 Views

Od 1 lipca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące jakości węgla, które zakazują sprzedaży na polskim rynku najniższej jakości miału węglowego. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Energii z 2018 roku r. dotyczącym wymagań jakościowych dla paliw stałych, od 1 lipca tego roku ze sprzedaży zostaje wycofany węgiel, w którym frakcja popiołu mogła stanowić nawet 28%, a zawartość wilgoci do 24%. Wszystkie rodzaje węgla również te w postaci miału, które spełniają te wymogi będą dalej  dopuszczone do sprzedaży. 

Od tego miesiąca nie będzie można już kupić miału. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na poprawę czystości, a kupujący będzie miał pewność, że zakupiony produkt nadaje się do spalania. Polski Alarm Smogowy podaje, że dotychczas w tonie najgorszego opału 280 kg stanowiła bezwartościowa skała oraz 240 kg wody. Niskie wymagania jakościowe pozwalały także na mieszanie miału ze szkodliwymi odpadami takimi jak muł czy flotokoncentrat.

W przypadku osób, które już wcześniej zakupiły węgiel najniższej jakości, mogą go swobodnie wykorzystywać, jeśli tylko nie będzie naruszało to uchwały antysmogowej. Pomimo wprowadzonych zmian, Polski Alarm Smogowy domaga się dalszego zaostrzenia norm dotyczących innych rodzajów węgla oraz palletu drzewnego. 

Najważniejsze postulaty Polskiego Alarmu Smogowego:

  • uregulowanie norm jakości dla pelletu drzewnego
  • wprowadzenie do rozporządzenia takich wymagań dla ekogroszku, które zagwarantują, że kotły 5 klasy i Ekoprojektu będą spełniać wymogi emisyjne
  • podniesienie wymogów dotyczących zawartości siarki oraz uwzględnienie tego parametru we wzorze świadectwa jakości.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: