Nowa dyrektywa UE w sprawie OZE – co oznacza dla branży grzewczej?

Przez Adam
W Instalatorzy
13 grudnia, 2023
0 komentarzy
629 Views

20 listopada 2023 roku weszła w życie zmieniona dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii, stanowiąca kamień milowy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i bardziej ekologicznej przyszłości. Jaki będzie ona miała wpływ na sektor grzewczy?

freepik.com
źródło: freepik.com

Cel dotyczący energii odnawialnej dla budynków

Jednym z najważniejszych elementów nowej dyrektywy jest ustanowienie celu, zgodnie z którym do 2030 roku udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w budynkach w UE ma wynosić co najmniej 49%. To ambitny cel, który wymaga zaangażowania państw członkowskich i ich krajowych planów energetycznych, ocenianych przez Komisję Europejską.

Wzrost udziału energii odnawialnej

Każde państwo członkowskie musi zobowiązać się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze ogrzewania i chłodzenia. Obejmuje to średnioroczny wzrost udziału energii odnawialnej o co najmniej 0,8 punktu procentowego dla lat 2021-2025 i o co najmniej 1,1 punktu procentowego dla lat 2026-2030.

Gazy odnawialne i biopaliwa

Dyrektywa umożliwia wykorzystanie gazów odnawialnych, w tym odnawialnego wodoru, do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Biopaliwa i biopłyny również są brane pod uwagę, pod warunkiem, że nie są one pozyskiwane z terenów o wysokiej wartości różnorodności biologicznej.

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie wdrażania pomp ciepła poprzez uproszczenie procesu wydawania zezwoleń. Instalacja pomp ciepła o mocy poniżej 50 MW ma być zezwolona w ciągu jednego miesiąca, a przyłączenia do sieci mają być dozwolone w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.

Zmieniona dyrektywa RED

Ponadto nowa dyrektywa RED wprowadza wiele istotnych zmian, w tym definicję innowacyjnych technologii energii odnawialnej oraz wytyczne dotyczące wykorzystania drewna do celów bioenergii. Wprowadza również zasadę kaskadową, promując wykorzystanie biomasy drzewnej według najwyższej ekonomicznej i środowiskowej wartości dodanej.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek uwzględnienia energii odnawialnej w planowaniu infrastruktury miejskiej oraz w budynkach, zarówno nowych, jak i istniejących. Państwa członkowskie mają również promować innowacyjne technologie, takie jak inteligentne systemy grzewcze i chłodnicze oparte na odnawialnych źródłach energii.

Poza tym państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić niezbędne przepisy w życie do maja 2025 roku. Komisja Europejska będzie monitorować postępy i do końca 2027 roku przedstawi wniosek dotyczący dalszych ram regulacyjnych na okres po 2030 roku.

Zmieniona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości Europy. Wprowadza ona konkretną ścieżkę dla sektora grzewczego, nakładając wymogi dotyczące zwiększenia udziału energii odnawialnej w budynkach oraz ogrzewaniu i chłodzeniu. Dzięki uproszczeniu procesów administracyjnych i wprowadzeniu nowych regulacji, dyrektywa ta ma potencjał znacząco przyspieszyć transformację energetyczną w Europie.

Źródło: spiug.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: