Negatywne skutki smogu według lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca

Przez Monika
W Klienci indywidualni
17 listopada, 2016
0 komentarzy
1766 Views

Zespół lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca pod kierownictwem prof. Mariusza Gąsiora we współpracy z Zakładem Biostatystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził badania w Aglomeracji Śląskiej. Ich wyniki potwierdziły negatywny wpływ smogu na zdrowie ludzi.

blogJak przebiegały badania? Badacze przy pomocy specjalnego algorytmu połączyli dane z Narodowego Funduszu Zdrowia na temat 600 tysięcy pacjentów leczących się z powodu chorób serca, układu krążenia lub udaru mózgu z informacjami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu oraz alertach smogowych. Zbadano częstość występowania zawałów, udarów, powikłań kardiologicznych i śmiertelność podczas alarmów smogowych. Wzięto pod uwagę wpływ dziennego stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu, czadu i pyłów zawieszonych.

Co się okazało? Kiedy poziom tlenków azotu w powietrzu jest wysoki, w szpitalach pojawia się o 12% więcej chorych z zawałem serca. Wraz ze wzrostem poziomów zanieczyszczeń o 16% rośnie liczba udarów mózgu. Według wyników badań, wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu było związane z wyższymi stężeniami tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszą prędkością wiatru oraz z ogłoszeniem alarmu smogowego 3 i 5 dni przed udarem. W przypadku wyższego stężenia tlenku i dwutlenku azotu, niższego stężenia ozonu i wyższej wilgotności powietrza odnotowano o 18% więcej pacjentów z zatorowością płucną. Te same czynniki miały wpływ na większą liczbę zgłoszeń pacjentów z migotaniem przedsionków. Alarm smogowy wiązał się także z częstszymi wizytami u lekarzy pierwszego kontaktu. Jak wynika z badań, podczas alarmu smogowego umiera o 6% więcej osób. Taka tendencja trwa nawet dwa tygodnie po alarmie smogowym.

Po publikacji wyników badań lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca chcą sprawdzić, jaka grupa wiekowa jest najbardziej narażona na negatywne skutki smogu.

Źródło: www.smoglab.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: