Nabór wniosków – likwidacja niskiej emisji na Śląsku

Przez Monika
W Klienci indywidualni
4 kwietnia, 2019
0 komentarzy
1112 Views

W województwie Śląskim w piątek 29 marca br. rozpoczął się nabór wniosków ws. dotacji na likwidację niskiej emisji.

chimney-2257668_1920Inwestycje realizowane będą w gminnych budynkach wielorodzinnych, a w naborze po raz pierwszy mogą uczestniczyć również gminy. Jest to efekt niedawnej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Działania koordynowane są przez i wchodzą w skład programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Program obejmuje subregion centralny woj. śląskiego.

W działaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano trzy tzw. poddziałania:

1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim.:

– kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Pierwotnie projekty mogły tu zgłaszać tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

– działanie skierowane jest głównie do firm zajmujących się dystrybucją ciepła (i/lub chłodu). Dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców, budowy przyłączy do istniejących budynków oraz instalacji węzłów. Ze wsparcia mogą też korzystać samorządy i ich jednostki, podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków samorządów oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

3. Promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej:

– projekty mogą dotyczyć budowy sieci (w tym przyłączy) umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania ciepła odpadowego wyprodukowanego w tego typu układach (w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych) oraz budowy sieci umożliwiających wykorzystanie ciepła wytworzonego w kogeneracji.

Nabór wniosków rozpoczął się 29 marca i potrwa do 27 maja br. Kwota przewidziana na konkursy w dwóch pierwszych poddziałaniach – wynosi po 100 mln zł, pula środków w trzecim poddziałaniu – to 70 mln zł.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: