„Moje ciepło” – podstawowe informacje o programie

Przez Monika
W Newsy
21 czerwca, 2022
0 komentarzy
442 Views

Moje ciepło to program dofinansowania zakupu i montażu pomp ciepła, który ma być odpowiedzią na potrzeby inwestorów indywidualnych. Coraz częściej stawiają oni na działające ekologicznie i ekonomicznie rozwiązania w postaci pomp ciepła. 

Zgodnie z założeniami programu, wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych ma przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji, która jest efektem ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne. Ma także zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii niezbędnej do ogrzewania budynków. Jak dotąd jedyną formą dofinansowań do zakupy pomp ciepła był program “Czyste Powietrze” – dotyczył on jednak budynków modernizowanych. 

Jak można przeczytać na stronie rządowej poświęconej programowi “Moje ciepło” jego celem „jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowaniu w programie “Moje ciepło” będzie podlegać:

– zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

– zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku z dofinansowaną pompą ciepła nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. 

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jako nowy budynek mieszkalny jednorodzinny jest rozumiany budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Oznacza to, że dofinansowaniu będą podlegać także inwestycje już przeprowadzone.

Dofinansowanie będzie przekazywane w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Beneficjent posiadający kartę dużej rodziny będzie mógł liczyć na dotację w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych (beneficjenci bez kdr – do 30%). Dla pomp gruntowych będzie to do 21 tysięcy złotych. Dla pomp powietrznych będzie to do 7 tysięcy złotych. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wniosek można złożyć w generatorze wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy Moje Ciepło realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Szczegóły: https://www.mojecieplo.gov.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: