Mój Prąd 4.0: będą wyższe dotacje

Przez Monika
W Newsy
27 listopada, 2022
0 komentarzy
403 Views

Obecna edycja programu Mój Prąd 4.0 zostanie zaktualizowana. Od 15 grudnia br. Będzie można uzyskać większe dopłaty do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Aktualizacja przyznawanych kwot dotacji jest odpowiedzią na inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń.

Mój Prąd – obecny poziom dofinansowań

W czwartej edycji programu Mój Prąd o dofinansowanie mogą strać się inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing. Według obecnych założeń mogą oni otrzymać dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii w maksymalnej kwocie 20 500 zł. Nowi prosumenci, którzy dopiero wchodzą w system net-billingu, do samej instalacji fotowoltaicznej mogą otrzymać dofinansowanie do 4 000 zł. Natomiast, gdy prosument przeprowadzi dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 000 zł. Dodatkowo można uzyskać do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej.

Oprócz tego można otrzymać jeszcze 3 000 zł przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko wtedy, gdy kupimy przy tym magazyn energii elektrycznej bądź ciepła. Co ważne, kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale planuje rozbudowę systemu i przejście na net-billing, również może otrzymać dotację, która wyniesie 2 000 zł.

Mój Prąd 4.0 – zmiany od 15 grudnia 2022 r.

Ministerstwo NFOŚiGW informuje, że od połowy grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie podwyższone o 2 000 zł, czyli do poziomu 6 000 zł w przypadku zainstalowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł gdy prosument zdecyduje się na instalację fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Zwiększono też kwoty dotacji do magazynów energii, natomiast dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

I tak w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji – nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych);
  • do magazynu energii – nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

WAŻNE!

Ci, którzy złożyli już wnioski w programie od kwietnia 2022 roku również będą mogli skorzystać z nowych dotacji. Co więcej, na stronie Ministerstwa NFOŚiGW czytamy, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

 „Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania” – informuje NFOŚiGW.

Nabór wniosków do Programu Mój Prąd został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

źródło: mojprad.gov.pl, globenergia.pl

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: