Modernizacja kotłowni w budynku użyteczności publicznej – przykład realizacji

Przez Monika
W Instalatorzy
26 sierpnia, 2021
0 komentarzy
974 Views

Budynki użyteczności publicznej powinny być przykładem w zakresie inwestowania w odnawialne źródła energii. I to zarówno z powodu troski o środowisko naturalne, jak i  długookresowej perspektywy znaczących oszczędności, tak ważnych z punktu widzenia finansów publicznych. Coraz więcej modernizacji systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej to właśnie wymiana urządzeń starego typu na powietrzne pompy ciepła. Przykładem takiej realizacji jest termomodernizacja jednego z budynków Urzędu gminy w Płońsku, której elementem była wymiana źródła ciepła. 

Celem inwestycji była modernizacja kotłowni oraz sieci zewnętrznych. W zakres prac w kotłowni wchodziła wymiana istniejącego – już wyeksploatowanego – kotła gazowego, który generował wysokie koszty zużycia energii, na nowoczesne rozwiązanie hybrydowe, jakim jest połączenie powietrznej pompy ciepła z nowym kotłem gazowym.

Wyzwaniem, jak często bywa w budynkach modernizowanych, było dokonanie dokładnych obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Istniejąca instalacja, po wielu latach eksploatacji, nie posiada identycznych parametrów jak w chwili instalowania. Rury zmieniają swe właściwości, przekroje zmieniają swą wartość, niektóre zanieczyszczenia i osady pozostają nieusuwalne. Wybierając rozwiązanie hybrydowe w postaci powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego, udało się zwiększyć margines błędu podczas obliczeń, zachowując ekonomiczną pracę instalacji.

W budynku Urzędu Gminy w Płońsku, stary kocioł gazowy zastąpiono pompą ciepła HPI S 27 kW przy współpracy z kotłem Evodens AMC PRO 45 kW, co było zgodne w wymogami projektu. Nowe rozwiązanie oferuje niskie zużycie energii. W praktyce pompa ciepła pracuje, gdy jest to najbardziej opłacalne. Zaś w okresach, gdy pompa ciepła traci na swej efektywności, do pomocy uruchamia się kocioł gazowy, który – jako źródło szczytowe – wspiera pompę w utrzymaniu żądanych temperatur na obiegach grzewczych. Dzięki takiemu zabiegowi kocioł wykorzystujący gaz dostarcza większych oszczędności niż zainstalowana w pompie ciepła grzałka.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: