Małopolskie zakłady przemysłowe poniosą karę za palenie śmieciami

Przez Monika
W Newsy
27 lutego, 2020
0 komentarzy
530 Views

Małopolski WIOŚ przeprowadził kontrolę, która wykazała, że na 78 zakładów w 52 stwierdzono palenie śmieciami. Inspektorzy są nieugięci, dlatego sprawę przekazali do prokuratury. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2019 r. opracował projekt kontroli przedsiębiorstw, który polega na pobraniu próbek popiołu z zakładowych palenisk małej mocy. Następnie próbki przekazuje się do identyfikacji laboratoryjnej pod kątem obecności produktów spalania odpadów. Badanie ma za zadanie wykluczyć bądź potwierdzić spalanie odpadów w kotłowniach. 

Na 78 palenisk w zakładach w 52 stwierdzono spalanie śmieci na dużą skalę, a w 20 spalanie ich w mniejszej ilości. Brak spalania stwierdzono zaledwie w 6 przypadkach. Małopolskie zakłady wybrano do pilotażowej akcji po konsultacjach z samorządami i mieszkańcami. Akcję wsparły też alarmy smogowe. Zadaniem mieszkańców było wskazanie zakładów, które ich zdaniem najbardziej „kopcą”. 

Niestety obecnie wysokość mandatów bywa niższa niż sam koszt przeprowadzonych kontroli. Trzeba jednak przyznać, że GIOŚ z roku na roku kontroluje więcej przedsiębiorstw. Wysokość kar nałożonych przez WIOŚ w 2019 roku to łącznie 420 tys. zł. W 2018 roku było to 170 tys., a w 2017 – tylko 20 tys. zł. Obecnie kara za takie działanie to 500 zł. Dopiero później można skierować wniosek do sądu. GIOŚ zapowiada, że zakłady, które będą spalać śmieci na wielką skalę, czeka sprawa w sądzie. Sposobem na rozwiązanie tych problemów wydaje się odpowiednia wysokość kary.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: