Jak zapobiegać korozji w instalacji c.w.u.?

Przez Adam
W Instalatorzy
15 grudnia, 2020
0 komentarzy
599 Views

Korozja w instalacjach ciepłej wody użytkowej to częste zjawisko, które może powstawać dość niespodziewanie – zwłaszcza w rozbudowanych instalacjach, gdzie nie nadzorowano ich wykonania, a później fachowej obsługi podczas remontów.

Podczas wyboru materiałów do budowy instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej oraz pomp cyrkulacyjnych i armatury do regulacji hydraulicznej oraz temperaturowej bardzo ważna jest ma znajomość parametrów wody wprowadzanej do instalacji. W naszym kraju od wielu lat brakuje jednolitych wytycznych doboru materiałów instalacyjnych w zależności od jakości wody wodociągowej oraz dokładnej metody oceny właściwości korozyjnych wody. Warto pamiętać, że woda spełniająca wymagania dla wody pitnej może być bardziej korozyjna i powodować szybkie zarastanie przewodów osadami. 

Na co warto zwrócić uwagę?

Razem ze zmianą temperatury wody zmienia się jej wartość pH i tak przy wysokich temperaturach woda ma odczyn lekko kwaśny. Korozyjność wody ocenia się według norm, które dotyczą wody zimnej. Natomiast po zwiększeniu temperatury wody do poziomu 50–55°C jej właściwości zmieniają się i rośnie agresywność korozyjna oraz zdolność do wytrącania kamienia kotłowego.

Nowoczesne instalacje c.w.u. (wymienniki, pompy, przewody, złączki, kształtki, zawory) często składają się z wielu materiałów. Ich wybór ma istotny wpływ na trwałość instalacji, ponieważ dochodzi w nich do kontaktu różnych metali i powstawania korozji elektrochemicznej, której ofiarą padają przede wszystkim metale nieszlachetne, ale też miedź oraz stal nierdzewna. Dobierając materiał przewodów, należy dążyć do ograniczenia liczby różnych materiałów. Szczególne natężenie zjawisk korozyjnych ma miejsce w instalacjach c.w.u. zbudowanych w całości z rur stalowych ocynkowanych oraz w instalacjach z pionami zasilającymi i instalacją cyrkulacyjną z tworzyw lub miedzi i poziomymi przewodami rozprowadzającymi ze stali ocynkowanej.

Korozji przewodów ze stali ocynkowanej sprzyja również naprzemienne podnoszenie i obniżanie temperatury w przewodach c.w.u. Zmiany temperatury powodują zmianę biegunów pomiędzy cynkiem a żelazem. W instalacjach c.w.u. nie tylko przewody ze stali ocynkowanej narażone są na szybką korozję. W mieszanych instalacjach, w których znajdują się odcinki ze stali ocynkowanej i miedziane, dochodzi do nadmiernej korozji przewodów z miedzi. W wysokiej temperaturze wody użytkowej miedź jest wypierana przez stal i cynk.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: