Kopciuchy w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku do wymiany!

Przez Monika
W Instalatorzy
9 września, 2021
0 komentarzy
468 Views

Już w październiku na Dolnym Śląsku ruszy kolejny, trzeci po województwie zachodniopomorskim i Pszczynie, pilotażowy program wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Wymienionych zostanie 720 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Program zakłada także termomodernizację budynków. Dzięki tym działaniom poprawi się efektywność energetyczna w 60 budynkach wielorodzinnych (od 3 do 20 mieszkań) i 300 lokalach mieszkalnych.

Pilotaż pochłonie 20 mln złotych i będzie prowadzony do 2024 roku.

Jaka wysokość dofinansowania?

Podobnie jak w programie „Czyste Powietrze”, w dolnośląskim pilotażu będą obowiązywać dwa poziomy dofinansowania.

Na dofinansowanie na poziomie podstawowym będą mogły liczyć osoby fizyczne o rocznym dochodzie, który nie przekracza 100 tys. zł. W zależności od rodzaju inwestycji będą mogły one rozliczyć od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych. W przypadku

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • – w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji – do 20 tys. zł,
  • – w przypadku wymiany źródła ciepła na inne źródło ciepła niż pompa ciepła albo podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z wymianą stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji – do 15 tys. zł,
  • – w przypadku wyłącznie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub zakupu i montażu wentylacji, bez wymiany źródła ciepła – do 5 tys. zł.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania konieczne będzie zaświadczenie do dochodzie, a maksymalna dotacja wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych i osiągnie odpowiednio:

  • – do 30 tys. zł,
  • – do 25 tys. zł,
  • – do 10 tys. zł.

Szczegółowe informacje o programie pilotażowym można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wymiana-tzw-kopciuchow-w-budynkach-wielorodzinnych-na-dolnym-slasku-ruszy-w-pazdzierniku/.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: